Työstä irrottautuminen on itsestä kiinni – vai onko?

Asiantuntijakynä Heini Pensar Yleinen

Loman jälkeen monessa organisaatiossa jatketaan etätyötä. Uuden työrupeaman alussa on hyvä hetki pysähtyä pohtimaan työtapojamme. Jos keväällä kalenteri oli palaverien syöksykierteessä ja tauotkin harvinaista herkkua, on muutoksen paikka. 

Riittävä työstä palautuminen on elinehto työssä jaksamiselle ja kalenteriviidakossa sille täytyy raivata tarpeeksi tilaa. Palautumista tapahtuu, kun vapaudumme työn kuormitustekijöistä, esimerkiksi rentoutumalla tai hetkeksi unohtamalla työasiat. Työkoneen salasanan unohtaminen kesälomalla lienee siis hyvä merkki. Mutta miten onnistua irrottautumaan työasioista etäarjessa, kun työ ja koti ovat saman katon alla?
Kysyimme 89 etätyöntekijältä, miten ajatukset saa suunnattua työstä muuhun kotityöpäivän päätteeksi. Keinoja löytyi, ja tässä blogissa koostan niistä vinkkilistan tutkimuksemme pohjalta.

 

Työstä irrottautumisen rooli palautumisessa

Työstä irrottautuminen eli psykologinen irrottautuminen (eng. psychological detachment) on tärkeä työstä palautumisen mekanismi. Kohtaamme päivittäin työssämme erilaisia vaatimuksia ja odotuksia, joihin vastaaminen edellyttää enemmän tai vähemmän ponnistelua. Käytämme ponnisteluun energiaa ja resurssia, mikä kuormittaa psykobiologista järjestelmäämme. Palautumisessa kehomme ja mielemme resurssit latautuvat kuormitusta edeltävälle tasolle, jolloin jaksamme ryhtyä uuteen suoritukseen. Työstä irrottautuminen auttaa väliaikaisesti unohtamaan työasiat, jolloin työn kuormitus lakkaa ja tapahtuu palautumista.

Työstä irrottautumisen tarve on kuitenkin yksilöllistä. Toisinaan työasioiden ajatteleminen vapaa-ajalla voi kuormittumisen sijaan tuodakin myönteisiä vaikutuksia. Psykologinen irrottautuminen, eli yksilön kokemus olla poissa työtilanteesta, voi tapahtua automaattisesti, vaikka uppoutumalla kotiaskareisiin. Irrottautuminen voi myös olla tietoinen prosessi, joten yksilö voi aktiivisesti vaikuttaa työstä irrottautumisen onnistumiseen, esimerkiksi ajatusharjoituksilla. Psykologisella työstä irrottautumisella onkin todennäköisesti hyötyä työntekijälle. Sillä on todettu olevan positiivinen yhteys mm. elämäntyytyväisyyteen ja unenlaatuun, samalla kun se suojaa yksilöä psykologisesti kuormittavan työn haittatekijöiltä (konfliktit yms.) sekä työuupumukselta. Työasioiden unohtamista vapaa-ajalla kannattaa siis kokeilla hyvällä omalla tunnolla!

 

Käytännön vinkkejä työstä irrottautumiseen

Tutkimuksemme etätyöntekijät kokivat työstä irrottautumisen olleen aluksi haastavaa, minkä seurauksena työhön käytetty aika oli lisääntynyt. Osalla oli vaikeuksia katkaista työntekoa päivän lopuksi, kun toiset kokivat työhön liittyvien ajatuksien helpommin ajautuvan mieleen kotiympäristön muistuttaen työasioista. Suurin osa koki irrottautumisen tärkeänä ja sen saavuttamiseksi olikin syntynyt tietoisia keinoja. 

 

 

Näitä keinoja voit kokeilla työstä irrottautumisen avuksi:


Irrottaudu työstä ajattelun avulla 

 • Tee tietoinen päätös ja anna itsellesi lupa unohtaa työasiat vapaa-ajalla.
 • Kun työasiat tuppaavat väkisin mieleen, anna niiden mennä ohi tai tyhjennä ne mielenpäältä esimerkiksi muistivihkoon.
 • Kun työhön liittyvä ajatus tai käytännön työ houkuttelisi (esimerkiksi aamulla herätessä), harjoittele itsekontrollia ja jätä sähköpostit tarkistamatta. Ne ehtivät odottaa työajan alkuun.

 

Lähde pois töistä ja jätä laitteet töihin

 • Siirry pois työpisteeltä tauoilla ja työpäivän päätteeksi. Kokeile happihyppyä, käy kauapassa tai postilaatikolla. Joskus pelkkä toiseen huoneeseen siirtyminen auttaa. 
 • Sulje työlaitteet ja -sovellukset vapaa-ajalla.
 • Piilota työstä muistuttavat asiat, esimerkiksi siirtämällä kannettava tietokone. pöytälaatikkoon tai sulkemalla työhuoneen ovi työpäivän päätteeksi.

 

Tee irrottautumisesta rutiini

 • Aikatauluta työ. Päätä jo etukäteen, milloin vapaa-aika alkaa.
 • Tee säännöllisiä työpäiviä, jos mahdollista. Totuta itsesi irrottautumaan tiettyyn kellonaikaan.
 • Luo työpäivän loppuun toistuva rutiini. Voit esimerkiksi silmäillä seuraavan päivän kalenterimerkinnät ja listata mielen päällä olevat työasiat muistikirjaan palataksesi niihin myöhemmin.
 • Hyödynnä vapaa-aikaan liittyviä aikatauluja, esimerkiksi lasten hakemista, harrastuksia, ruoanlaittoaikaa merkkipaaluina työstä irrottautumiseen
 • Itsensä johtamisen taitojen kehittämisestä voi olla hyötyä työrutiinien luomisessa!

 

Aktivoidu vapaa-ajalla

 • Uppoudu hyvän kirjan ääreen, haasta itsesi palapelillä, karista työajatukset tanssitunnilla tai siirry autotalliin ruuvaamaan, tms.
 • Pyri löytämään mieleistä ja sopivasti aktivoivaa tekemistä, jonka avulla työasiat unohtuvat mielestä.
 • Moni muuhun tekemiseen uppoutumisen hyvänä taktiikkana heti työpäivän päätteeksi.
 • Vietää aikaa perheen tai ystävien seurassa, ja keskustelkaa muusta kuin työstä!

 

 

Miten työnantaja voi tukea työntekijän hyvinvointia ja palautumista?

Työstä irrottautuminen ei ole vain itsestä kiinni – myös ympäristöllä on vaikutusta irrottautumisen onnistumiseen. Esimerkiksi esihenkilön tai puolison taito irrottautua työstä voi osaksi sanella työntekijän kyvyn jättää työasiat mielestä vapaa-ajalla. Siksi työnantajan tuella voi olla tärkeäkin merkitys yksilön palautumiselle.

Työyhteisö voi osaltaan luoda käytänteitä, pelisääntöjä ja periaatteita, jotka luovat hyvät edellytykset terveelle työstä irrottautumiselle. Työnantaja puolestaan voi rohkaista työkulttuuria, jossa

 • Suojellaan vapaa-aikaa ja arvostetaan työnteon onnistumista työaikojen puitteissa. 
 • Rauhoitetaan tauot, jotta palauttavia hetkiä syntyy myös päivän aikana.
 • Ajastetaan sähköpostit ja muu viestintä työajoille, mielummin kuin sovitaan, että s-postien lukeminen vapaa-ajalla on jokaisen oma valinta. Monessa sovelluksessa on ajatustoiminnot, joita hyödyntämällä viestejä voi lähettää ajasta riippumatta kunnioittamalla työkaverin vapaa-aikaa!
 • Kannustetaan palautumiseen mittarein, esimerkiksi kiintiöimällä palauttavat tauot ja tarjoamalla mittalaitteet palautumisen seurantaan. 
 • Palkataan esimerkillisiä esihenkilöitä!

 

Näillä eväillä onnistunutta ja virkeää työhön paluuta!

Vastaa