Työnantajalle

Vinkkejä etätyöhön - työnantaja

Etätyöhön siirryttäessä työnantajalla sattaa olla paljon huomioitavaa. Esimerkiksi etätyöstä sopiminen, etätyöhön soveltuvien työvälineiden ja työturvallisuuden järjestäminen voivat nousta siirtymisprosessissa keskeisiksi kysymyksiksi.

Etätyöstä sopiminen

Erillisen etätyösopimuksen laatiminen saattaa olla aiheellista, varsinkin jos etätyöhön siirtyminen muuttaa olemassa olevaa työsopimusta.

Työajanseuranta

Työaikalakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin työsuhteisiin - lukuunottamatta poikkeuksia, joita laki ei koske. Etätyö kuuluu siten yleisesti työaikalain piiriin ja edellyttää työajanseurantaa. Työaikalaki suojelee työntekijää kohtuuttomilta työajoilta ja työkuormitukslta. Työajanseurannalla pyritään esimerkiksi ehkäisemään määrällistä työkuormitusta. Etätyössä korostuu usein työntekijän oma vastuu työajan säätelyn suhteen. Selkeästi sovitut käytännöt etätyössä sovellettavista työajoista ja työajanseurannasta voivat olla hyvä tuki myös työntekijälle.

Työturvallisuus etätyössä

Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän työturvallisuudesta työnantajan toimitiloissa sekä etätyössä työskentelevän työntekijän työympäristössä. Käytännössä tämä voi tapahtua tarjoamalla työkalut ja ohjeistuksen työturvallisuuden järjestämiseksi. Koska etätyö tehdään yleensä tiloissa, joita työnantajalla ei ole mahdollisuutta muokata, saattaa etätyön työturvallisuuden toteuttaminen jäädä työntekijän hoidettavaksi. Työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Korvauksiin liittyvissä ehdoissa voi kuitenkin olla rajoitteita etätyön osalta, joten ne on syytä tarkistaa.

Tietoturva etätyössä

Tietoturvallisen digitaalisen työympäristön takaaminen saattaa nousta keskeiseksi kysymykseksi etätyötä järjestettäessä. Vaikka etätyössä työntekijän vastuu tietoturvallisesta ohjelmiston käytöstä mahdollisesti lisääntyy, päävastuu tietoturvallisen digitaalisen työympäristön järjestämisestä on työnantajalla. Etätyöhön siirryttäessä voi olla hyvä tehdä kartoitus työtehtävistä, jotka eivät lisääntyneen tietoturvariskin vuoksi sovellu tehtäväksi etätyönä.