TUTKIMUSRAPORTIT

Jussi Tanskanen, Samu Kemppinen, Liisa Mäkelä, Hilpi Kangas & Heini Pensar

Opetusalan ammattilaisten kokemuksia etätyöhön siirtymisestä COVID-19-pandemian vuoksi


Laadullinen haastattelututkimus (2020)

Etätyö ja sen johtaminen - alustavia tutkimustuloksia (FI/EN)

Vaasan_yliopisto_Etätyö_ja_sen_johtaminen_alustavat_tutkimustulokset_20201712