TUTKIMUSRAPORTIT

 

Täältä löytyvät LEADIS-tutkimustiimin julkaisemat tutkimusraportit sekä tutkimushankkeisiin liittyvät opinnäytetyöt!

Jussi Tanskanen, Aija Siiriäinen, Samu Kemppinen, Liisa Mäkelä & Laura Urrila

Yhdessä etä- ja hybridityössä! : Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen

raporttikansi

Jussi Tanskanen, Samu Kemppinen, Liisa Mäkelä, Hilpi Kangas & Heini Pensar

Opetusalan ammattilaisten kokemuksia etätyöhön siirtymisestä COVID-19-pandemian vuoksi


Etätyö ja sen johtaminen - alustavia tutkimustuloksia (FI/EN)

Vaasan_yliopisto_Etätyö_ja_sen_johtaminen_alustavat_tutkimustulokset_20201712