ARTIKKELIT & KONFERENSSIESITYKSET

LEADIS-tutkimuksen perusteella julkaistut tiedeartikkelit

Teknologia työkaverina ja työyksinäisyyden tutkimus hybridityössä

Tässä Liisa Mäkelän kirjoittamassa artikkelissa tarkastellaan teknologiapohjaista työkaveruutta, sekä työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään kirjoittajan kokemuksia tekoälystä ja teknologisista ratkaisuista työkaverina, kirjoituskumppanin roolissa. Toinen osa artikkelissa käy läpi Leadis-tiimin tutkimustuloksia uusien ja kokeneiden työntekijöiden työyksinäisyydestä hybridityössä, ja esiin nousseita keskeisiä tutkimuslöydöksiä.

Tulosten mukaan uusien työntekijöiden keskuudessa työyksinäisyys on kokeneisiin työntekijöihin nähden korkeampaa. Uudet kokevat kokeneita työntekijöitä enemmän työyksinäisyyttä etä- ja hybridityössä. Uusien työntekijöiden työyksinäisyyden merkittävin riskitekijä oli alhainen sosiaalisen tuki kollegoilta ja esihenkilöiltä. Toisaalta tulokset myös korostavat esihenkilöltä saatavan tuen ja työyhteisössä tapahtuvan epävirallisemman kommunikoinnin ja kanssakäymisen merkitystä työyksinäisyyden ehkäisemisessä.

 tt-2-2023

Lataa Työn tuuli 2/2023 tästä!

(LEADIS-tiimin tuottama artikkeli alkaen s. 28)

Itsensä johtamisella parempaa hyvinvointia myös koronakevään etätöissä

 

Liisa Mäkelä, Samu Kemppinen, Hilpi Kangas, Toni Lehtimäki & Jussi Tanskanen kirjoittavat tekemästään kyselytutkimuksesta artikkelissaan ’Itsensä johtamisella parempaa hyvinvointia myös koronakevään etätöissä’.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, ettei työuupumuksessa ja työn imussa tapahtunut muutoksia koronapandemian ensimmäisten kuukausien aikana, kun tutkimus tehtiin.

Hyvä itsensä johtamisen taso näytti suojelevan työuupumukselta ja auttoi työn imun syntymisessä. Avoimeksi tietysti jää, miten työhyvinvointi kehittyy pitkittyvän epidemian – ja etätyön – oloissa.

 tt-2_2020

Lataa Työn tuuli 2/2020 tästä!

(LEADIS-tiimin tuottama artikkeli alkaen s. 56)

Jos puutteelliset lukuoikeudet estävät jonkun tiimin jäsenen tuottaman tiedeartikkelin lukuoikeuden, ota meihin yhteyttä.

Konferenssiesitykset

 • Mäkelä, L. Stress and Strain at Work. IUC Dubrovnik 2023.
 • Urrila, L. Feeling connected to others? Experts’ perceptions of new ways of working and fulfillment of their basic psychological needs. EURAM 2023.
 • Mäkelä, L. Changing social practices at work – newcomers’ and experienced employees’ work loneliness in hybrid work. WORK2023.
 • Urrila, L. Re-imagining leadership: a longitudinal exploration of leaders’ and followers’ perceptions of leadership practices in remote and hybrid work. WORK2023. 
 • Kemppinen, S. Developmental profiles of loneliness at work during and after the covid-19 pandemic. WORK2023.
 • Tanskanen, J., Kemppinen, S., Kangas, H., Lehtimäki, T., & Wright, S. (2023). Self-leadership skills of remote workers buffer the adverse effect of loneliness at work on the employee performance. WORK2023.
 • Urrila, L., Siiriäinen, A., Mäkelä, L. & Kangas, H. (2022). Autonomiaa ja kompetenssia – mitä tapahtui yhteenkuuluvuudelle? Psykologiset perustarpeet ja niiden täyttyminen siirryttäessä etätyöhön. Työelämän tutkimuspäivät.
 • Kemppinen, S., Tanskanen, J., Mäkelä, L., Urrila, L. & Pensar, H. (2022). Developmental profiles of loneliness at work during COVID-19. Industrial Relations in Europe Conference (IREC).
 • Tanskanen, J. & Kemppinen, S. (2022). Suomenkielisen työyksinäisyys-mittarin validointi etä- ja hybridityöläisillä. Työelämän tutkimuspäivät.
 • Mäkelä, L., Pensar, H., Kemppinen, S. & Kangas, H. (2022). Work and non-work antecedents of work-life balance of remote employees during the COVID-19 pandemic. EURAM 2022.
 • Tanskanen, J. (2022). Remote working and loneliness. EURAM 2022.
 • Mäkelä, L., Kemppinen, S., Pensar, H. & Kangas, H. (2021). Juggling work and home – antecedents of work-life balance of remote employees during COVID-19 pandemic. Conference of Work-family 2021
 • Pensar, H. (2021). Happy Home Office – exploration of work-life balance of remote workers under COVID-19. Conference of Work-family 2021
 • Pensar, H. (2021) Home@Work, Balancing work & life in remote working. Conference of Work-family 2021
 • Jansson, J. (2021). Remote work is here to stay − are HR practices in your organization up to date? Work2021. 18.-19.8.2021
 • Pensar, H. & Mäkelä, L. (2021). Switching off from the home office – How Remote Workers Self-promote Psychological Detachment From Work? Academy of Management 2021