TUTKIMUSRYHMÄ & OTA YHTEYTTÄ

TUTKIMUSRYHMÄ

leadis_profiles_round_bw

Liisa Mäkelä

etunimi.sukunimi@uwasa.fi | LinkedIn

Projektinjohto

Henkilöstöjohtamisen professori, Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana kiinnostukseni suuntautuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja lähijohtajuuteen liittyviin aiheisiin. Tutkin hyvinvointia erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi etätyössä ja kansainvälisissä työtehtävissä.

Vapaa-aika kuluu perheen, koirien ja ajoittain myös erilaisten käsityöprojektien parissa.

leadis_profiles_round_bw

Jussi Tanskanen

etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Vastaava projektitutkija

Tutkimusintressini sijoittuvat työhyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tutkimukseen. Olen erikoistunut määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Vapaa-ajalla harrastan kulttuuria, kasvisten kasvattamista ja niiden kokkailua.

leadis_profiles_round_bw

Samu Kemppinen

 

Väitöskirjatutkija

Tutkimuksellinen kiinnostukseni painottuu sosiaaliseen hyvinvointiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna. Tutkin väitöskirjahankkeessani työyksinäisyyden kehittymistä etä- ja hybridityössä ja olen erikoistunut tilastollisten menetelmien soveltamiseen tutkimuksessa.

Tutkimushankkeissa vastuullani on tyypillinen data-analytiikka eli aineistojen ylläpito, perusanalyysit ja visualisointi sekä näiden lisäksi vaativampi tilastollinen mallinnus, kuten esimerkiksi pitkittäiset rakenneyhtälömallit.

Laura Urrila

LinkedIn

Projektitutkija

Tutkija, projektipäällikkö

Työskentelen tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä. Tehtäviini myös opetus ja ohjaus johtamisen kandidaatti- ja maisteriohjelmissa. Tutkijana olen kiinnostunut johtajuudesta ja hyvinvoinnin edellytyksistä työssä. Vuonna 2022 valmistunut väitöskirjani ”Be(com)ing other-oriented: The value of mindfulness for leaders and leadership development” käsittelee mindfulnessia johtajuuden kehittämisen ja esihenkilötyön tukena.

Olen myös koulutettu mindfulness-ohjaaja ja coach. Ennen siirtymistä akateemiseen maailmaan toimin yli 10 vuotta liikkeenjohdon konsulttina ja talouden asiantuntijatehtävissä. Vapaa-aikani vietän mieluiten ulkoillen, liikkuen ja matkaillen sekä kirjallisuutta laidasta laitaan kuluttaen.

Aija Siiriäinen

 

Tutkimusavustaja

Yhteiskuntapolitiikan maisteriopiskelija | Jyväskylän yliopisto

Osaamiseni ja intressini painottuvat sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yksinäisyyden yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ilmentymiin, joita tarkastelen myös pro gradu työssäni. Olen soveltanut opinnoissani sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä, ja työskennellyt vaikutusten arvioinnin parissa. Tutkimusavustajana osallistun muun muassa tutkimushaastattelujen toteuttamiseen, raportointiin sekä hankesivujen sisältöjen toteuttamiseen.

Koiran ja ystävien kanssa vietetty aika pitää vapaa-aikani vauhdikkaana ja minut iloisena.

Maria Pajuoja

 

Projektitutkija

Tutkijatohtori | Vaasan yliopisto

Minua kiinnostaa innovatiivisuus työpaikoilla: mitä työntekijät konkreettisesti tekevät, kun he innovoivat; miksi; ja miten siihen voisi vaikuttaa. Tutkin aihetta sekä laadullisin että määrällisin keinoin eri konteksteissa kuten asiantuntijatyössä ja hybridityössä. Intresseihini vaikuttaa aiempi kokemukseni operatiivisissa johtotehtävissä 10 vuoden ajan.

Vapaa-ajallani matkustan mieluiten uusiin paikkoihin joko fyysisesti tai kirjojen avulla. Vietän myös paljon aikaa keittiössä kokkailen, leipoen ja tietenkin syöden.

YHTEYDENOTOT

leadis_profiles_round_bw

Jussi Tanskanen

etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Vastaava projektitutkija