Hyvinvointi

Liikunta etätyön vastapainona

Työterveystoimijat ja hyvinvoinnin asiantuntijat korostavat liikunnan merkitystä istumatyön vastapainona. Etätyö saattaa tarjota jopa paremmat mahdollisuudet tauko- tai hikiliikuntaan päivän aikana yksilöllisten aikataulutusmahdollisuuksien takia.


Taukoliikunta

Liikkuminen aktivoi lihaksia, vähentää kehon kuormittumista sekä lisää tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointia UKK-instituutin mukaan. Etätyössä fyysinen aktiivisuus on tärkeää, koska taukojen pitäminen saattaa helposti unohtua. Liiallinen istuminen ja passiivisuus saattavat olla uhka kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille – huolehdithan, että jaloittelet ainakin muutaman kerran työpäivän aikana.

Esimerkiksi jokin taukoliikuntasovellus on oivallinen työkalu muistuttamaan aktiivisuuden tärkeydestä. Työterveyslaitoksen mukaan taukoliikuntasovellusten onnistunut ja aktiivinen käyttö tehostaa työstä palautumista, lisää tarmokkuutta sekä vähentää tuki- ja liikuntaelinten rasittuneisuutta sekä mahdollisia kipuoireita. Esihenkilön oma innostunut ja rohkaiseva asenne taukoliikuntaa kohtaan on merkittävä taukoliikuntasovelluksen käyttöä lisäävä tekijä työyhteisön keskuudessa.

Muista myös riittävä vedenjuonti! Aktiivisuutta voi lisätä esimerkiksi käyttämällä pientä vesilasia, jonka käy täyttämässä heti sen tyhjennettyä.

Musiikki keskittymisen tehostajana

Etätyöskentelyn taustalle saattaa kaivata jonkinlaista taustaääntä. Kokosimme ehdotuksia erilaisista työskentelyyn ja keskittymiseen tarkoitetuista Spotify-listoista.

Spotify-soittolistavinkkejä

Chill Lofi Study Beats

Deep Focus

Nature Sounds

Peaceful Piano

Work Focus (Home Office Classical)

 

Kun työt ovat siirtyneet osittain tai kokonaan digitaalisiin työympäristöihin ja toimisto on vaihtunut kotiympäristöön, saattaa tavallinen taustahälinä – kuten ihmisten keskustelu – auttaa uppoutumaan työntekoon. Tässä esimerkiksi lista, joka koostuu kahvilaympäristölle tyypillisestä taustamelusta.

Stressinhallinta ja palautuminen

Stressinhallintakeinot ovat yksilöllisiä - yhdelle sopii hikiliikunta, kun taas toinen nauttii meditoinnista. Kirjan lukeminen tai pienikin happihyppely voivat auttaa työstä irtautumisesta esimerkiksi lounastauolla tai työpäivän jälkeen.

Ääni- ja e-kirjat

Eri palveluntarjoajien ääni- ja e-kirjavalikoimista löytyy runsaasti luku- tai kuunteluvaihtoehtoja liittyen esimerkiksi johtamiseen, meditaatioon, self help -kirjallisuuteen sekä keskittymiseen.

Tässä esimerkiksi joitakin palveluntarjoajia: BookBeat, Elisa Kirja, Nextory ja Storytel.

Vinkkejä

Stress Management – stressinhallinta

Breathe2Relax – hengitysharjoitteet

Headspace – mindfulness

The Mindfulness App – mindfulness 

Calm – meditaatio ja unenlaadun parantaminen

Jaksaminen etätyössä

Tutkimustulostemme perusteella etätyö koettiin miellyttävänä työmuotona, ja moni on halukas jatkamaan etätyömahdollisuutta. Samalla etätyössä nähdään haasteita, jotka voivat uudella tavalla kuormittaa arkea. Esimerkiksi oman työn kuormittavuutta kannattaa arvioida ja seurata säännöllisesti.

Työhyvinvointia tukevat sovellukset

Erilaiset digitaalisen työkalutarjonnan hyvinvointisovellukset voivat lisätä hyvinvointia.

Taukoliikuntasovellukset

Cuckoo Workout

Cuckoo Workout on taukoliikuntasovellus, joka aktivoi työyhteisön liikkumaan. Cuckoo Workout tarjoaa laajan videovalikoiman, joka sisältää aktiivisia harjoitteita, aivohaasteita sekä mindfulness-harjoitteita. Lisäksi sovellus kannustaa muihin mikrotekoihin, kuten portaiden kävelyyn ja työasennon vaihteluun.

BREAK PRO

BREAK PRO -taukoliikuntasovellus aktivoi pitämään taukoja työnteosta ja lisää kehon sekä mielen hyvinvointia. Suomalaisissa rantamaisemissa kuvatut taukoliikuntavideot ohjaavat virkistävää taukoliikuntaa ja ehkäisevät paikallaanolon haittavaikutuksia. Liikkeet voi tehdä pienessäkin tilassa.

Hyvinvointisovellukset

Firstbeat Life

Firstbeat Life on tilauspohjainen työhyvinvointiratkaisu moderniin työkykyjohtamiseen ja olennainen osa ennakoivaa terveydenhuoltoa.

Emooter

Emooter on tieteeseen pohjautuva virtuaalinen opas, joka auttaa ihmisiä kehittämään ja ylläpitämään työhyvinvointia.

Oura

Oura kannustaa kehittämään hyvinvointia yhdistämällä älysormuksen kehittyneen sensoriteknologian ja sen keräämiin tietoihin yhdistyvän sovelluksen.

Työajanseuranta- ja ajanhallintasovellukset

Harvest

Harvest on ajanhallintasovellus monitasoisen datan tarkastelun tueksi.

Taimer

Taimerin avulla on mahdollista esimerkiksi luoda projekteja, nimittää tehtäviä ja suorittaa ajanhallintaa.

Toggl

Toggl helpottaa ajanhallintaa selkeyttämällä käyttäjän asettamat tehtävät.

Timely

Timely soveltuu ajanhallinnan tueksi moniin eri tilanteisiin.

Any.do

Any.do on ajanhallintasovellus, joka auttaa päivien organisoinnissa erilaisten kalenterien, tehtävien, listojen ja muistutusten avulla.

Muut ajankohtaiset sovellukset

Koronavilkku

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka avulla saat tiedon, jos olet sovelluksen mukaan altistunut koronavirukselle. Jos sinulla todetaan tartunta, voit ilmoittaa siitä sovelluksella nimettömästi. Sovelluksessa yksityisyytesi on vahvasti suojattu.