Mature woman wearing 3D eyeglasses at home.
Pexels

Teknologia työkaverina ja työyksinäisyyden tutkimus hybridityössä

Blogi Liisa Mäkelä Tutkimuskynä

Liisa Mäkelän kirjoittamassa, Työn Tuuli-lehden artikkelissa tarkastellaan teknologiapohjaista työkaveruutta, sekä työyksinäisyyttä etä- ja hybridityön kontekstissa.

Artikkelin ensimmäisessä osassa käsitellään kirjoittajan kokemuksia tekoälystä ja teknologisista ratkaisuista työkaverina, kirjoituskumppanin roolissa. Toinen osa artikkelissa käy läpi Leadis-tiimin tutkimustuloksia uusien ja kokeneiden työntekijöiden työyksinäisyydestä hybridityössä, ja esiin nousseita keskeisiä tutkimuslöydöksiä.

Tulosten mukaan uusien työntekijöiden keskuudessa työyksinäisyys on kokeneisiin työntekijöihin nähden korkeampaa. Uudet kokevat kokeneita työntekijöitä enemmän työyksinäisyyttä etä- ja hybridityössä. Uusien työntekijöiden työyksinäisyyden merkittävin riskitekijä oli alhainen sosiaalisen tuki kollegoilta ja esihenkilöiltä. Toisaalta tulokset myös korostavat esihenkilöltä saatavan tuen ja työyhteisössä tapahtuvan epävirallisemman kommunikoinnin ja kanssakäymisen merkitystä työyksinäisyyden ehkäisemisessä.

Lehti ja artikkeli (alkaen sivulta 28) on ladattavissa myös täältä.

Vastaa