Etätyö ja sen johtaminen - alustavia tuloksia, laadullinen aineisto (LEADIS, 2020)

Etätyö ja sen johtaminen – laadullisen haastattelututkimuksen alustavia tuloksia (FI/EN)

Blogi Heini Pensar Hilpi Kangas Ida-Maria Palmu Laadullinen tutkimus Toni Lehtimäki Tutkimuskynä Yritysaineisto

LEADIS-tutkimusprojektin tiimi toteutti loka-joulukuussa 2020 laadullisen haastattelututkimuksen, jonka avulla kartoitimme työntekijöiden ja lähijohtajien kokemuksia etätyöstä ja etäjohtamisesta kolmen eri teeman kautta. Teemat olivat e-lähijohtajuus, itsensä johtaminen sekä työn ja muun elämän yhteensovittaminen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mahdollisen organisaatiokulttuurin muutoksen kannalta kokemuksia etätyöhön siirtymisestä COVID-19-pandemian takia.

Logos of Fennia, Accountor, ABB, Visma, Telia Company and Wärtsilä.

Suosituksia etätyön tuloksellisen johtamisen tueksi

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa keskeisiä tekijöitä hyvinvoinnin ja etätyön tuloksellisen johtamisen tueksi sekä tarjota käytännön suosituksia etätyöntekijöille ja työnantajille. Raportissa kuvataan haastatteluihin osallistuneiden etätyöntekijöiden käytännön kokemuksia ja tunteita etätyöstä. Hyödynnämme tutkimusaineistoa useissa eri tieteellisissä julkaisuissa, väitöskirjoissa sekä pro gradu –tutkielmissa.

Haastatteluihin osallistui esihenkilöitä sekä työntekijöitä organisaatioista ABB, Fennia, Accountor, Telia Company, Visma ja Wärtsilä. Yhteensä toteutimme 89 haastattelua, joista kolmasosa oli esihenkilöiden haastatteluita. Mukana haastatteluiden tekemisessä olivat myös pro gradu –tutkielmiinsa aineistoa hyödyntävät Tiia Nikander ja Johannes Karhu. Kiitos kaikille haastatteluihin osallistuneille!

 

 

Kysymykset ja lisätiedot:

Hilpi Kangas, vastaava projektitutkija

hilpi.kangas@univaasa.fi 

 


 

Leading remote work – preliminary results of qualitative research data

The LEADIS research team conducted a qualitative interview study in October-December 2020. As a part of the study we collected experiences of employees and managers from remote working and remote leadership. The study included three main themes; e-leadership, self-leadership and work-life balance in remote working. Additionally, we explored the experiences from the transition to remote working due to the COVID-19 pandemic, and the impact that remote working has had on the organizational culture and way of working.

Logos of Fennia, Accountor, ABB, Visma, Telia Company and Wärtsilä.

Recommendations to support successful leadership in remote working

The purpose of this study was to identify the key factors to support well-being and successful leadership in remote working, and to provide practical recommendations for remote workers and employers. The report describes practical experiences and reflections of the interviewed remote workers. The research material will be utilized in scientific publications, doctoral dissertations and master’s theses.

We interviewed 89 remote workers, of which one third represented supervisors from ABB, Fennia, Accountor, Telia Company, Visma and Wärtsilä. The interviews were carried out by the LEADIS research group and additionally two students, Tiia Nikander and Johannes Karhu, who are working on their master’s theses. Thank you for taking the time to participate to the interviews!

 

 

Questions and further information:

Hilpi Kangas, Senior Project Researcher

hilpi.kangas@univaasa.fi 

Vastaa