Työpajat ja tilaisuudet

Työpajat (substanssiosaajat alustajina) yhdessä pelinkehittäjien kanssa

Hankkeessa pelillisten ratkaisujen kehittämisen lähtökohdan muodostivat kaikille peleistä ja pelillistämisestä kiinnostuneille avoimet työpajat ja pelijamit. Hankkeessa järjestettiin jokaiselle teema-alueelle työpajoja sekä annettiin mahdollisuus osallistua aiheittaisiin pelijameihin. Kukin työpaja kokosi esiintyjien lisäksi yhteen 15–20 peleistä ja pelillistämisestä kiinnostunutta osallistujaa/pelintekijää. Työpajoissa haettiin yhdessä asiantuntijoiden sekä pelinkehittäjien kanssa eväitä sille, että millaisia pelillisiä ratkaisuja kulloinkin kyseessä olevalle alalle tarvitaan.

  • Työpajat antoivat hankkeessa keskeisen substanssiosaamisen pelinkehittelijöille. Työpajoissa alustuksia esittivät Suvi Karirinne, Aura Piha, Enni Ruokamo, Harri Lehtinen, Ari Autio, Pekka Riihimaa, Minna Markkanen sekä Kari Laasasenaho  

Ensimmäisen työpajan keskeisin tavoite oli kuunnella pelintekijäpuolen ajatuksia ja ideoita vapaamuotoisen keskustelun pohjalta. Työpajan yhteydessä käydyissä keskusteluissa peliosaajien puolelta nousi selkeästi esille tarve eri alojen substanssiosaamisen vahvistamisesta.

Pelinkehittäjät totesivat, että pelinkehittämisessä tärkeää olisi päästä keskustelemaan aiheista sellaisten henkilöiden kanssa, keneltä löytyy syvempää alan konkreettista osaamista.

Ensimmäisen tilaisuuden perusteella hankkeessa päädyttiin siihen, että loput kolme työpajaa jaettiin kukin omaa aihepiiriään käsitteleväksi tilaisuudekseen (energiatalous, kiertotalous sekä oman talouden hallinta). Työpajojen sisältö näissä kolmessa rakennettiin selkeästi pelintekijöiden substanssiosaamisen vahvistamiseen sekä siihen, että aihepiirin käsittelyyn sekä vapaalle keskustelulle jää paljon tilaa.

Kukin työpaja rakentui kulloiseenkin teemaan sopivista 1-3:sta yritys- ja/tai koulutussektorin asiantuntijaluennoista. Esiintyjät kertoivat pääosin joko omista meneillään olevista pelillistämisprojekteista, esittelivät pelillistämiseen liittyviä omia huomioitaan tai vaikkapa pelattiin konkreettisesti aihepiiriin rakennettuja pelejä. Esittelyjä seurannut vapaa keskustelu oli lähes joka työpajassa aktiivista. Myös yrityksen tai koulutusalan edustajat kertoivat saaneensa paljon irti keskusteluista.

Hankkeessa järjestetyt työpajatilaisuudet sekä tapahtumat, joissa hanketta on esitelty:

Hanke järjesti yleisöluennon Seinäjoen kansalaisopistolla, osallistui Vaasa Game Days- sekä Tietoprovinssi -tapahtumiin, Suomen Kiertovoiman Neuvonta- ja viestintäpäiville Pietarsaaressa sekä Energiaoivalluksia -webinaariin. Lisäksi osallistuttiin EU Etelä-Pohjanmaalla tapahtumaan Alajärvellä. Hanketta esiteltiin myös Seinäjoen lukiolla joulukuussa 2019 sekä Vientikillan kesäpäivillä Ylihärmässä Artturin talolla kesäkuussa 2020.  Viestimissä hanke oli esillä mm. Lakeuden etapin tiedotuslehti Etappi-aviisissa ja Etappi-radiossa. Hankkeesta oli juttu myös EU Etelä-Pohjanmaalla tiedotuslehdessä. Hanketta esiteltiin myös Talotekniikka-lehdessä sekä Vastuullisuusuutisissa. Tutustu tilaisuuksiin ja tapahtumiin tarkemmin alla.