PEEK Game Jam 2019

Pelijamit (pelinkehittäjien mahdollisuus luoda peli-ideoita työpajojen pohjalta)

Hankkeen työpajoissa käytyjen keskustelujen perusteella hahmottui luontevimmaksi tavaksi aktivoida pelinkehittäjät luomaan pelillisiä ratkaisuja järjestämällä hankkeen oma pelinkehitystapahtuma ”PEEK Game Jam”. Hanketyöryhmä järjesti PEEK Game jam 2019 -tilaisuuden itse Seinäjoella Framissa SeAMK:n tiloissa. Muut pelinkehitystapahtumat (Ludum Dare 45 & Finnish Game Jam 2019) olivat valtakunnallisia pelijameja, joihin PEEK-hanke osallistui. Näissä pelijameissa kehitettiin hankkeen aihepiiriin sopivia peli-ideoita ja valmiita peliaihioita, joita hankkeessa voitiin lähteä jatkokehittämään. Pelijamit ovat hankkeessa osa työpajatyöskentelyä.

Pelijamit ovat rentoja ja hauskoja pelinkehitystapahtumia, joissa pelikehityksestä kiinnostuneet tekevät annettujen aikarajojen puitteissa valitun teeman suuntaisia pelejä. Yleensä osallistujat saavat tietää aihepiirin vasta pelijamien alkaessa. Peek Game Jam 2019 osallistujille annettiin etukäteen tiedoksi kiertotalouden, energiatalouden sekä oman talouden hallinnan aihepiirit.

Pelijamitilaisuutta mainostettiin mahdollisuutena esimerkiksi saada ensimmäinen pelitoimeksianto toteutettua, saada työllistettyä itsensä tai vaikkapa vain verkostoitua ja tutustua muihin pelien tekemisestä kiinnostuneisiin. Tarjolla oli kehityskelpoisimmiksi todettujen peli-ideoiden kehittäjille mahdollisuus toimeksiantoon, jonka pohjalta pelin tekijätiimi voisi lähteä jatkokehittämään jameissa esittelemäänsä peliä. Toimeksiannon päämääränä oli tehdä prototyyppi annettuihin teemoihin liittyvästä pelistä.

Oman pelijamitilaisuuden lisäksi hankkeelle tarjoutui Sepeli Ry:n kautta mahdollisuus saada hankkeen aihepiirit myös osaksi valtakunnallisia Ludum Dare 45 sekä Finnish Game Jam 2019 -pelijamitapahtumia erillisen vapaaehtoisen paikallisteeman muodossa. Varsinainen päähuomio säilytettiin silti hankkeen omassa pelinkehitystapahtumassa. Ludum Dare 45 -tapahtumassa hankkeen aihepiirejä käsitteleviä peliaihioita valmistui kaksi. Näille annettiin mahdollisuus joko tuoda työt sellaisenaan kilpailemaan osaksi hankkeen omia pelijameja tai mahdollisesti jatkamaan aloitettua kehitystyötä hankkeen omissa pelijameissa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEEK Game Jam 2019 pidettiin 23.–24.11.2019 Seinäjoella

KIITOS KAIKILLE PELIJAMEIHIN OSALLISTUNEILLE!!

Hankkeen omat pelijamit järjestettiin Seinäjoella Framissa SeAMK:n tiloissa. Tarjolla oli kehityskelpoisimmiksi todettujen peli-ideoiden kehittäjille mahdollisuus toimeksiantoon, jonka pohjalta pelin tekijätiimi voi lähteä jatkokehittämään jameissa esittelemäänsä peliä. Toimeksiannon päämääränä oli tehdä prototyyppi annettuihin teemoihin liittyvästä pelistä.

PEEK Game Jam 2019 -tilaisuuden tuloksena oli yhteensä seitsemän erilaista hankkeen aihealueita käsittelevää peli-ideaa tai peliesimerkkiä: Tukivastaava, Supra, Luonto, Himohamstraaja, Kuluttajakuiskaaja, Kierrätyskyselijä sekä Talotamagotchi. Voit tutustua palautettuihin aiheisiin tarkemmin Itch.io-alustalla. Pelejä ideoineet osallistujat esittelivät pelijamien päätteeksi pelinsä hankeryhmälle.

Tilaisuuden jälkeen hankeryhmä (Panu Kalmi, Tanja Sihvonen, Juha Vänskä, Mikael Mäenpää ja Saija Alanko) kokoontui arvioimaan peli-ideat ja päättämään jatkokehitykseen valittavat pelit. Peli-ideoista valittiin tällä kierroksella jatkokehittelyyn kaksi ehdotusta: Kierrätykseen ja tavaroiden karsimiseen sekä uudelleen käyttöön pohjautuvan Himohamstraajat sekä energiansäästöön kannustavan IoT/mobiiliaplikaatio Talotamagotchin. Kaikille peli-idean esitelleille annettiin myös arviointiryhmän laatima kirjallinen palaute.

 

Tutustu tilaisuuden ohjeistukseen ja aikatauluun:

MITÄ? MISSÄ? MILLOIN?

Vaasan yliopiston Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut (PEEK) -hanke järjestää yhdessä Seinäjoen pelikehittäjien (Sepeli ry) kanssa pelijamit 23.–24.11.2019 Seinäjoella (Frami F, 6. kerros, SeAMK kokoustila 7. Taivas) (la 10–18, su 10–18). Tapahtuma on maksuton ja kaikille avoin.

 

YLEISTÄ

Jamit ovat rentoja ja hauskoja pelikehitystapahtumia, joissa pelikehityksestä kiinnostuneet voivat tehdä viikonlopun ajan annetun teeman suuntaista pikkupeliä.

PEEK Game Jamissa tehtävänä on kehittää pelejä liittyen:
– kiertotalouden,
– energiatalouden sekä
– oman talouden hallinnan aiheisiin.

Kehitä yksi tai useampi peli-idea toimivaksi peliksi!

Voit tehdä peliä tiimissä tai yksin. Sinun ei tarvitse olla pelintekemisen ammattilainen. Jamit ovat hyvä tapa testata, miltä pelikehitys tuntuu. Emme rajoita osallistumista pelkästään digitaalisiin peleihin. Kehittää voi myös esimerkiksi lautapelin.


MITÄ TARJOAMME?

Haluatko kehittää pelejä? Oletko vailla ensimmäistä pelitoimeksiantoasi? Tahtoisitko työllistää itsesi? Haluatko verkostoitua ja tutustua muihin pelien tekemisestä kiinnostuneisiin?
Mikäli vastauksesi yhteen tai useampaan kysymyksistä on kyllä, niin PEEK Game Jam on mahdollisuutesi!

Tarjoamme kehityskelpoisimmiksi todettujen peli-ideoiden kehittäjille mahdollisuutta toimeksiantoon, jonka pohjalta pelin tekijätiimi voi lähteä jatkokehittämään jameissa esittelemäänsä peliä.

Toimeksiannon päämääränä on tehdä prototyyppi annettuihin teemoihin liittyvästä pelistä.

Tämä on hyvä tilaisuus tuoda ideoita ja osaamista esille, sillä hankkeen verkostossa on yrityksiä, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita tilaamaan pelejä, käyttämään niitä osana liiketoimintaansa tai rakentamaan niiden pohjalta uutta liiketoimintaa.

VALMISTAUTUMINEN

Varaudu jameihin tuomalla mukaan oma kone (Sepelillä on muutama lainaläppäri osallistujille, joilla ei ole omaa konetta). Kehitystyökalut kannattaa asentaa valmiiksi jo kotona.
Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut -hanke tarjoaa tilaisuuden tarjoilut.

On hyvä tutustua myös etukäteen PEEK-hankkeen työpajoissa esiteltyihin, energiatalouden, kiertotalouden sekä oman talouden hallinnan materiaaleihin.
Materiaalit löydät täältä.

 

 

 

TILAISUUDEN OHJELMA

Lauantai 23.11. Sunnuntai 24.11.
10.00–10.20
Tilaisuuden avaus
– Panu Kalmi
Kooste työpajoista
10.00–15.00
Pelien tekeminen
10.20–10.40
MuoviSampo-hankkeen esittely
– Kari Laasasenaho
15.00–16.00
Pelien esitteleminen
10.40–11.00
Aloituspuheenvuoro, käytännön asiat & järjestäytyminen
– Jussi Rasku
16.00–17.00
Tuomarointi
11.00–18.00
Pelien tekeminen
17.00–18.00
Tilaisuuden purku & lopetus