Hankkeen toteuttaminen

Kolmen pelillistetyn ratkaisun lisäksi hankkeen tuotoksena on yrityksille suunnatun sähköisen julkaisun laatiminen pelillistämiseen liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista. Seuraavassa olemme koonneet hyödynnettäväksenne hankkeen materiaaleista tiiviin tietopaketin, jossa esitellään pelillisyyttä, annetaan esimerkkejä pelillistetyistä ratkaisuista sekä kerrotaan yleisesti, miten löytää rahoitusta, alan osaajia tai koulutusta. Edelleen sivun alaosasta löydät tiedot siitä, miten pelillisiä ratkaisuja on PEEK-hankkeessa kehitetty ja konseptoitu, millaisia peliprototyyppejä hankkeessa kehitettiin sekä sitä, millaista prototyypeistä saatu palaute oli.