Hanke

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut

  • Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut on Etelä-Pohjanmaan liiton kautta Euroopan aluekehitysrahaston EAKR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston koordinoima hanke. Hankkeen kehityskohteena olivat oman talouden hallinnan, energiatehokkuuden ja kiertotalouden pelilliset ratkaisut, joihin liittyy merkittävää liiketoimintapotentiaalia.
  • Pelillistämishankkeen tavoitteena oli rakentaa toimintamalli, jolla voidaan systematisoida peleihin ja pelillistämiseen liittyvää, erilaista osaamista yhdistävää TKI-toimintaa sekä suunnitella, konseptoida ja demonstroida pelillistettyjä ratkaisuja sekä edistää niiden kaupallistamista.
  • Hankkeessa kehitettiin mittareita ja työkalu, jolla voidaan arvioida pelillisten ratkaisujen vaikuttavuutta oman talouden hallintaan, kestävään kehitykseen ja ilmastomyönteisyyteen liittyvissä valinnoissa valikoidussa kohderyhmässä. Hankkeen kohderyhmänä toimivat Etelä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset teknologia-yritykset, energia- ja kiertotalousalojen yritykset, muut hankkeen tuloksista kiinnostuneet yritykset, startup-yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset.

Hankeen vetovastuu:
taloustieteen professori Panu Kalmi ja viestintätieteiden professori Tanja Sihvonen.

Hankkeen projektitutkijat:

Saija Alanko ja Mikael Mäenpää

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoja!

Projektin yhteyshenkilö: Panu Kalmi
Projektin kesto: 1.1.2019 – 30.4.2021
Rahoittajat: Etelä-Pohjanmaan liitto, EAKR
Kokonaisbudjetti: 265 986€

  • Vaasan yliopiston taloustieteen sekä viestintätieteiden oppiaineet saivat toteuttaakseen alunperin kaksivuotisen EAKR-hankkeen Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut Etelä-Pohjanmaalla vuosina 2019–2020Koska vuonna 2020 koronapandemia aiheutti monenlaisia viivästyksiä, hankekautta jatkettiin vielä huhtikuun loppuun asti 2021 kokonaisbudjetin 265 986 € pysyessä samana.  

 

Hankkeen eteneminen