Tiekartat

Hankkeessa laadittiin kiertotalouteen, energiatehokkuuteen ja oman talouden hallintaan liittyvät strategiset, 3-5 vuoden aikajänteen kattavat tiekartat (tutkimuspainotteinen & liiketoimintapainotteinen). Tiekartat on asemoitu erilaisiin ilmastonmuutoksen, vähähiilisyyden edistämisen ja kestävän kehityksen teemoihin aina globaalilta tasolta, EU:n, kansallisen sekä paikallisen tason tavoitteiden kautta. Tiekastassa nostetaan esiin tavoiteltavia energia- ja kiertotalouden toimintatapoja, hyötypelejä ja pelillisyyttä myönteisten ympäristöasenteiden muokkaajina sekä tulevia tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisisia toimintatapoja pelillisestä näkökulmasta.

Kiertotalouden ja energiatehokkuuden tiekartat yhdistetään myöhemmin Wasteless-hankkeen tiekarttaan. Oman talouden hallinnan tiekarttaa on kehitetty itsenäisenä osanaan.

Tiekarttojen avulla haluamme varmistaa sen, että pelillisten ratkaisujen kehitystyö jatkuu tämän hankkeen päättymisenkin jälkeen.

Tiekartat:

Voit tutustua tiekarttoihin:

Casekirjasto:

Tulevien hankkeiden kehittämisen edistämiseksi koottiin myös case-kirjasto erilaisista pelillisistä toteutuksista liittyen erityisesti pelehin & pelillistämiseen sekä koneoppimiseen ja data-analytiikkaan.