Tiekartat

Hankkeessa laadittiin kiertotalouteen, energiatehokkuuteen ja oman talouden hallintaan liittyvät strategiset, 3-5 vuoden aikajänteen kattavat tiekartat (tutkimuspainotteinen & liiketoimintapainotteinen). Tiekartat on asemoitu erilaisiin ilmastonmuutoksen, vähähiilisyyden edistämisen ja kestävän kehityksen teemoihin aina globaalilta tasolta, EU:n, kansallisen sekä paikallisen tason tavoitteiden kautta. Tiekartassa nostetaan esiin tavoiteltavia energia- ja kiertotalouden toimintatapoja, hyötypelejä ja pelillisyyttä myönteisten ympäristöasenteiden muokkaajina sekä tulevia tutkimuksellisia ja liiketoiminnallisisia toimintatapoja pelillisestä näkökulmasta.

PEEK-hankkeessa kehitetyt energiatehokkuuden, kiertotalouden sekä oman talouden hallinnan tiekartat yhdistetään hankkeen päätteeksi SeAMK:n Wasteless-hankkeen ruokahävikkitiekarttaan. Tarkoituksena on valmistautua uuteen EU-rahoituskauteen, jolloin tiekartat yhdessä muodostavat uuden ohjelmakauden mukaisen vihreän & digitaalisen siirtymän (double transition) tiekartan.

Tiekarttojen avulla haluamme varmistaa sen, että pelillisten ratkaisujen kehitystyö jatkuu tämän hankkeen päättymisenkin jälkeen.

Tiekartat:

Voit tutustua tiekarttoihin:

Tiivistelmät:

Casekirjasto:

Tulevien hankkeiden kehittämisen edistämiseksi koottiin myös case-kirjasto erilaisista pelillisistä toteutuksista liittyen erityisesti pelehin & pelillistämiseen sekä koneoppimiseen ja data-analytiikkaan.