Kierrätyskisa

 

Kierrätyskisa on kaikille suunnattu, kiertotalouteen ja kierrättämiseen liittyvä verkossa pelattava peli, joka on laajennettavissa ja muokattavissa esimerkiksi (lapsille suunnatuksi) korttipeliksi.

 

Ideana Kierrätyskisa-pelikonseptissa on auttaa talonomistajaa selviämään siivouksesta ja luopumaan hamstraamistaan tavaroista sekä opettaa häntä lajittelemaan jätteet oikein. Pelissä on myös varottava heittämästä pois tärkeitä, vielä hyviä esineitä. Pelin oppimistavoitteena on oikeanlaiseen lajitteluun perehdyttäminen. Pelin avulla pyritään muuttamaan kuluttajan asenteita siisteyteen kannustamisen, kierrättämisen edistämisen sekä turhan kuluttamisen vähentämisen kautta.

 

Pelissä on erilaisia huoneita (kenttiä), joita pelaaja tyhjentää. Erilaisiin esineisiin voidaan tarttua ja raahata oikeaan jäteastiaan. Osa tavaroista koostuu useasta osasta ja ne on purettava ennen kierrätykseen laittamista osiin. Esimerkiksi lasipurkista on irrotettava metallikansi. Pelissä ansaitaan pisteitä oikeisiin jäteastioihin laitetuista tavaroista sekä nopeudesta. Pelissä kuvataan myös tyhjennettävän talon omistajaa ja hänen tunnetilansa näkyy hänen kasvoiltaan. Väärin tehdyistä valinnoista omistaja tulee vihaiseksi.

Pelin kehittäjätiimiin kuuluu Rami Nuotio (alkuperäinen konsepti, ohjelmointi, käyttöliittymäsuunnittelu) sekä Sami Nuotio (konsepti, graafinen suunnittelu, ohjelmointi).

 

kierrätyskisa