Mikä PEEK-hanke?

Pelilliset energia- ja kiertotalousratkaisut (PEEK) -hankkeessa luodaan Etelä-Pohjanmaan pk-yrityssektorille uusia mahdollisuuksia edistää peleihin ja pelillistämiseen liittyvää tuotekehitystoimintaa. Kokoamme myös alan toimijoita yhteen toiminnan eteenpäin viemiseksi.

Mitä?

Hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalli, jolla voidaan systematisoida peleihin ja pelillistämiseen liittyvää, erilaista osaamista yhdistävää TKI-toimintaa sekä suunnitella, konseptoida ja demonstroida pelillistettyjä ratkaisuja sekä edistää niiden kaupallistamista.

Miten?

Tarkastelemme erityisesti energiatehokkuuden, kiertotalouden sekä oman talouden hallinnan aloja, sillä näillä toimii jo vakiintuneita yrityksiä, jotka voivat saada aikaan uusia ratkaisuja.

 

Kenelle?

Hankkeen kohderyhmänä ovat Etelä-Pohjanmaan alueen kasvuhakuiset teknologia-yritykset, energia- ja kiertotalousalojen yritykset, muut hankkeen tuloksista kiinnostuneet yritykset, startup-yhteisöt ja yhdistykset sekä alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja oppilaitokset.