Kaikkien teema-alueiden yhteinen työpaja

Työpajaan osallistuneiden pelinkehittäjien toiveissa nousi esiin erityisesti tarve eri alojen substanssiosaamisen vahvistamisesta.

Hankkeen ensimmäinen kaikille teema-alueille suunnattu työpaja pidettiin 18.6.2019. Työpajan tavoitteena oli kartoittaa hankkeen tulevaa ohjelmarunkoa sekä sitä, mihin suuntaan hanke tulisi myöhemmin syksyllä muotoutumaan. Tilaisuudessa esiteltiin hanke ja sen tavoitteet. Esimerkkejä käytännön sovellutuksista sekä osallistujien ideointia aktivoivana alustajana toimi Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC:n johtaja Suvi Karirinne, joka alusti aiheesta ”Talorakentamisen uudet energiaratkaisut”.

Alustusten jälkeen varsinaisessa työpajaosuudessa osallistujat saivat antaa oman näkemyksensä esimerkiksi:

  • mitä heidän mieleensä tulee sanoista (biojätekompostori, ylivelkaantuminen, kirpputorivaatteet, öljylämmitys, aurinkopaneelit),
  • mikä heidän mielestään tällä hetkellä on pelillistämisen trendi,
  • minkälaista dataa tarvitaan kotitalouksien energiankäytön, kiertotalouden sekä oman hallinnan tehostamiseen sekä
  • miten he ohjaisivat pelillisesti kuluttajien käyttäytymistä hankkeen teemoihin liittyen.

Osallistujilta kerättiin lisäksi palaute siitä, millaisesta työpajatyöskentelystä osallistujat olisivat kiinnostuneita.

Tilaisuuden yhteydessä käydyissä keskusteluissa peliosaajien puolelta tuli nopeasti esille tarve eri alojen substanssiosaamisen vahvistamisesta esimerkiksi juuri energiatehokkuuden, kiertotalouden sekä oman talouden hallinnan aloilla.

Kaikkiaan tilaisuuden anti oli positiivinen. Hankeryhmä sai erityisesti pelinkehittäjien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta paljon ideoita tulevien työpajojen sisältöjen tarkempaan suunnitteluun erityisesti siltä pohjalta, että työpajoihin tulevaisuudessa osallistuvat saisivat niistä mahdollisimman monipuolisesti tietoa. Hankeryhmä päättikin kohdentaa seuraavat työpajat selkeästi substanssiosaamisen tarjoamiseen ja rakentaa tulevien työpajojen ohjelma sen perusteella.

Vaasa Energy Business Innovation Centre VEBIC:n johtaja Suvi Karirinne kertoi talorakentamisen uusista energiaratkaisuista.