Työyksinäisyys on meidän kaikkien asia!

Blogi Yleinen

Yksinäisyys yhteiskunnallisena ilmiönä on herättänyt huolta jo pidemmän aikaa. Nyt myös keskustelu työn kontekstissa koetusta yksinäisyydestä on alkanut viritä. YLE nosti tämän merkittävän aiheen esiin 12.6. yhtenä aamun pääuutisistaan ja eri tahojen tuottama sanoma on selkeä: Työyksinäisyys on työyhteisöjen yhteinen asia ja sen ennalta ehkäisyyn ja olemassa olevan työyksinäisyyden vähentämiseen tulee panostaa niin yksilöiden, tiimien kuin organisaation tasolla.

Työyksinäisyys kumpuaa tyydyttämättömästä yhteenkuuluvuuden tunteesta, joka on yksi hyvinvoinnin peruspilareista. Työyksinäisyys on negatiivinen tunnetila, joka syntyy, kun työyhteisön sosiaaliset suhteet eivät ole laadultaan tai määrältään sellaisia, mitä ihminen itse toivoisi. LEADIS-tiimimme tekemä etä- ja hybridityön kontekstiin liittyvä tutkimustyö osoittaa, että yksinäisyyden kokemus asiantuntijatyössä on yhteydessä muun muassa työuupumukseen, alentuneeseen työn imuun sekä työn lopettamishaluihin. Se siis heikentää työhyvinvointia ja sitoutumista sekä hankaloittaa työssä suoriutumista. Erityisesti etätyöskentelyyn liittyy työssä koetun yksinäisyyden korkeampi riski.

Etätyö vähentää merkittävästi kasvokkaisen vuorovaikutuksen määrää työyhteisön kesken. Tämä voi lisätä riskiä yksin jäämisestä oma työn kanssa, mikäli apua tai tukea työtehtäviin ja työn haasteisiin on vaikeasti saatavilla. Digitaalinen vuorovaikutuksen on havaittu myös lisäävän väärinymmärryksiä ihmisten kesken. Voi myös käydä niin, että epämuodolliselle kanssakäymiselle ja spontaaneille kohtaamisille, joissa työtovereihin tutustutaan ja työn merkityksellisiä sosiaalisia suhteita luodaan ja ylläpidetään, ei ole luontevaa tilaisuutta. Hybridityön aikakaudella työyhteisöt ovat hajaantuneet ja vaikka työntekijä itse menisi kasvokkaisten kontaktien perässä työpaikalle, voi työpaikka kumista tyhjyyttään muiden työskennellessä etänä. Hybridityö voi aiheuttaa  työyksinäisyyden kokemuksia kenelle vaan, mutta erityisesti uudet työntekijät ovat vaarassa ulkopuolisuuden ja erillisyyden kokemukselle sekä altistua työyksinäisyydelle. Jos olemassa olevia sosiaalisia suhteita ei lähtökohtaisesti ole, niitä voi olla hankala muodostaa, ja työyhteisön jäseniin ja tapoihin on vaikeampaa tutustua etätyön kautta. Pelkkä uuden työntekijän alkuperehdytys ja esihenkilökontakti ei riitä, vaan organisaatioon sosiaalistumiseen tarvitaan työkavereiden tukea sekä käytäntöjä, joilla uusi työntekijä kokee itsensä tervetulleeksi ja tasavertaiseksi työyhteisön jäseneksi.

Työyksinäisyys on ilmiönä haitallinen niin yksilölle, työyhteisölle kuin organisaatiolle, ja sen huomaaminen voi olla hankalaa. Taikatemppuja työyksinäisyyden torjumiseksi ei kuitenkaan tarvita, yksinäisyyden kokemusta voi ehkäistä vaikkapa pyytämällä ja tarjoamalla apua työtehtäviin liittyen, niin toimistolla kuin verkossakin, ja muistaen jutella aina välillä yhteisesti tai työkaverin kanssa kahden siitä mitä kuuluu. Yhteistyössä on voimaa!

LEADIS-tiimin tutkimusten perusteella nostammekin esiin muutaman arkisen keinon, jolla jokainen voi työyhteisössä kokea ja edistää osallisuutta ja huomatuksi tulemista.

  • Sosiaalisten tilanteiden ei tarvitse olla viikottaisia pakollisia ”piirileikkejä” tai vuosittaisia tyky-päiviä, vaan jokapäiväiseen työskentelyyn tulee sisällyttää mahdollisuuksia mielekkääseen vuorovaikutukseen. Esimerkiksi jos hybridityössä on sovittuna tiettyjä toimistopäiviä, niin niille olisi hyvä sopia palavereja, ideointeja ym. sosiaalisia työtehtäviä. Työtehtävien tekemisestä voi muutenkin kehittää sosiaalisempia pari- ja ryhmätyön tai esimerkiksi mentorointi-ohjelmien kautta.
  • Huomaa hyvä, myös digitaalisessa työympäristössä. Positiivinen palaute ja kiitos lämmittää aina mieltä ja on tärkeä muistaa myös etätyön arjessa – pelkkä emojikin voi olla saajalleen iso signaali!
  • Pyydä ja tarjoa apua – kumpikin edistää vastavuoroisia käytäntöjä ja vuorovaikutusta! Apua saanut todennäköisesti auttaa mieluusti myös itse jossain muussa tilanteessa, ja sekä avun saamisesta että antamisesta tulee merkityksellinen olo. Onko sinulle helpompi pyytää vai tarjota apua? Molempia tarvitaan. Avuliaisuus ja vastavuoroisuus edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteisöllisyyttä ja kokemusta siitä, ettei ongelmia tai työn haasteita tarvitse kohdata yksin.
  • Huomioi myös työyhteisön uudet työntekijät. Miten teillä huomioidaan uusi tulokas? Vanhojen työntekijöiden on tärkeä muistaa, että uudessa työssä aloittaminen merkitsee aina tuntematonta tilannetta, ja erityisesti etätyössä uuden työntekijän voi olla hyvin hankala ottaa kontaktia ja päästä kärryille tiimin sosiaalisesta dynamiikasta. Vanhat työntekijät ovat tärkeässä asemassa voidessaan edistää uutta kollegaansa kokemaan kuuluvansa joukkoon. Uusien työntekijöiden kannattaa olla aktiivisia itse muiden suuntaan, kysellä neuvoa ja kertoa itsestään.
  • Opettele asettumista toisen asemaan. Huomaatko ja huomioitko työkaverin? Jokaisen on hyvä muistaa, että jollain toisella saattaa olla vaikeaa juuri silloin kun itsellä on helppoa, tai toisinpäin, ja joidenkin on vaikeampi tuoda ajatuksiaan esiin kuin toisten. Pyri huomaamaan, mitä ympärilläsi olevat ihmiset ehkä käyvät läpi, kysy rohkeasti, jos huomaat hankaluuksia, ja tee jotain helpottaaksesi toisen kokemusta. Myötätunto ei ole vain tunne, vaan toimintaa, ja siksi sitä voi kehittää työyhteisössä. Etätyössäkin tulisi tehdä tilaa ja aikaa pysähtyä huomaamaan tai kysymään, mitä toiselle kuuluu. Olemalla avoin omista kuulumisista voi tukea myös muita ympärillään jakamaan tuntemuksiaan.
  • Myös työn ulkopuolisista asioista puhuminen edistää yhteenkuuluvuuden kokemusta. Luokaa virtuaalityössäkin kanavia ja keskusteluja, joilla voi löytää työyhteisöstä samanhenkistä tekemistä! Eräs voi olla innokas koiraharrastaja, joka haluaisi treenikaveria, toinen kaipaa kaveria sulkapallokentälle, ja joku kenties kaipaisi seuraa elokuviin!

 

Etä- ja hybridityössä on tärkeä muistaa, että useimmiten ja parhaimmillaan sosiaaliset siteet ja yhteenkuuluvuuden kokemus muodostuvat jaetuista onnistumisen kokemuksista yhdessä työtä tehden, sekä työn lomassa tapahtuvasta epävirallisesta kanssakäymisestä. Yhteistyö ja työssä auttaminen ovat tie kohti yhteenkuuluvuutta ja työyhteisöä, jossa kaikkien on hyvä olla!

Vastaa