Lisääntyikö työyksinäisyys etätyöjakson aikana?

Blogi Kyselytutkimus Samu Kemppinen Tutkimuskynä

Työyksinäisyyden ilmenemisestä ja ajallisesta kehityksestä etätyössä ei ole juuri ollenkaan tutkittua tietoa. Etätyössä voidaan joutua tekemään työtä ilman aktiivista sosiaalista vuorovaikutusta, mikä voi aiheuttaa työyksinäisyyden ilmentymistä. Toisaalta, sosiaalisen vuorovaikutuksen näkeminen ympärillään voi pahentaa työyksinäisyyden kokemusta, jolloin etätyön tekeminen voisikin toimia työyksinäisyyttä lieventävänä ilmiönä. Tässä blogikirjoituksessa tarkastellaan työyksinäisyyden kehitystä etätyöjakson aikana keräämässämme yritysaineistossa. Kehityksen mallintamiseen käytettiin toisen kertaluvun kasvukäyrämallia.

Tilastollisen mallinnuksen tulokset osoittivat, että työyksinäisyyden lähtötaso aineiston työntekijöillä oli keskimäärin noin 1,94 asteikolla 1 – 5. Työyksinäisyyden taso kasvoi keskimäärin tarkastellun etätyöjakson (kevät 2020 – kevät 2021) aikana 0,081 yksikköä. Keskimääräisesti kovin suuresta muutoksesta ei siten ollut kyse, mutta työyksinäisyyden vähäinenkään lisääntyminen ei ole toivottavaa. Työyksinäisyyden nopeasta kasvusta ei kuitenkaan tämän aineiston perusteella tarvitse huolestua.

Työyksinäisyyteen liittyvien riskien tunnistaminen on kuitenkin tärkeää, sillä työyksinäisyyden kasvutahti voi olla erilainen eri työntekijäryhmillä. Työyksinäisyyden lähtötasossa tai kasvutahdissa ei kuitenkaan esiintynyt eroja tunnettujen ryhmien osalta. Lähtötaso tai kasvutahti ei ollut erilainen sukupuolen, iän, parisuhdetilanteen tai lasten kotona asumisen suhteen. Kasvutahdit vaihtelevat kuitenkin yksilöiden välillä, joten ennalta tuntemattomia ryhmiä voi olla mahdollista identifioida aineistosta.

Loppujen lopuksi voidaan kuitenkin todeta, että työyksinäisyys lisääntyi etätyöjakson aikana, vaikka sen kasvutahti olikin keskimäärin hidas. Lisäksi työyksinäisyyden kasvutahti oli samanlainen sukupuolen, iän, parisuhdetilanteen sekä lasten kotona asumisen suhteen. Tutkimustyö työyksinäisyyden kehityksen suhteen jatkuu yksilöllisten kehityspolkujen tutkimuksella ja mahdollisten tuntemattomien ryhmien identifioimisella.

Vastaa