Tunnetaitoja ja inhimillisempiä työtapoja – huomioita johtajuuden aamusta

Asiantuntijakynä Heini Pensar

Kesäkuussa vihdoin onnistui lähitapaamisen järjestäminen. Asiantuntijoita, esihenkilöitä ja johtajia kerääntyi yhteisen aamupalapöydän ääreen, josta jatkui vilkas keskustelu etä- ja hybridityön johtajuudesta. Tässä blogikirjoituksessa tiivistän keskustelustamme keskeisiä huomioita. 

Levón-Instituutin johtajuuden kesäaamut järjestettiin Seinäjoella ja Vaasassa

 

Huomioita etä- ja hybridijohtajuudesta

Keskustelussa oli keskiössä etäjohtajuudessa onnistumisen rakennuspalikat. Vaikka keskustelun tuloksena totesimme, että lähtökohtaisesti etätyön johtaminen on samaa johtamista kuin lähityössä, siinä kuitenkin selvästi korostui erityispiirteitä; yhteisöllisyys, inhimillisyys ja tunnetaidot. Etätyö ei sellaisenaan vielä ole ”kypsää”, vaan petrattavaa olisi esimerkiksi työtavoissa.

 

 

Etätyö edellyttää dialogia ja keskustelulle on järjestettävä aikaa. Erityisesti tilaa tulee luoda “purkautumiselle”, jotta asiat eivät jää hampaankoloon – ja kuormittamaan yksilöä. Dialogia, niin ryhmässä kuin kahden kesken, helpottaa selkeä rakenne. Hyvä palaveri alkaa jo kutsusta, jossa on agenda, ohjeet esimerkiksi kameran käytöstä, puheenvuoroista ja toivomukset osallisuudesta. Hyvässä palaverissa myös käydään läpi tavoitteet ja odotukset. Yhteisesti sovitut osallistavat pelisäännöt luovat tasa-arvoa ja rohkaisevat vastuun ottamista. Osallisuutta palavereihin voi luoda esimerkiksi kiertävällä puheenjohtajuudella, keräämällä vastaukset chattia ja hymiöitä hyödyntäen, etukäteen suunnitelluilla kysymyksillä ja vaikkapa nyrkkisäännöllä, että omaa ääntä voi kerrallaan kuunnella maksimissaan 10 min ilman välikysymyksiä. 

Tarvitsemme inhimillisempää työtapaa. Palaverintäyteiset tauottomat päivät eivät pitkän päälle palvele ketään. Niille täytyy rohkeasti panna piste. Alla muutamia vinkkejä:

  • Lyhyemmät palaverit (esim. max 45min)
  • Systemaattinen taukokäytäntö (esim. aloittamalla palaveri 15 yli, ei tasalta)
  • Pidemmissä työpajoissa taukojen pitäminen tunnin välein 
  • Tarpeeksi pitkät tauot, min 15 min. ”Kotona ei ole kahviautomaattia, vaan kahvihan täytyy ensin keittää!”
  • Lounasaikojen yleinen rauhoittaminen palavereilta ja viestinnältä 


Työelämän käyttäytymistaitoja tulee tukea.

Etäviestinnässä väärinymmärryksiä tulee helpommin. Vuorovaikutuksessa tarvitaan tarkkuttaa, ja joskus voi olla hyvä varmistaa, että molemmat osapuolet tulkitsevat viestinnän yhtenevästi. Käyttäytymistaitoja voi käsitellä hauskallakin tavalla, esimerkiksi pelin ja tiimiaktiviteettien kautta.

Oman johtajuuden säilyttäminen, myös vaativissa tilanteissa, luo turvaa ja johdonmukaisuutta. Etätyö voi muokata yleistä työkäyttäytymistä ja esimerkiksi kärjistää viestintää. Etänä tai lähellä, nämä tilanteet vaativat johtajalta rohkeutta ja tilannetajua asian käsittelemiseksi – puuttuminen on tärkeää.

Tunnetaitoinen johtaja esittää kysymyksiä (”kerro lisää”) ja pyrkii ymmärtämään. Yksilöllinen johtaminen voi etäkontekstissa olla hankalaa, sillä tarpeet välttämättä tule läpinäkyvästi esiin. Niistä olisikin hyvä keskustella avoimesti. Esihenkilö voi tukea työntekijää ilmaisemaan toiveita ja tarpeita.

 

Arvokkaita huomioita ja kokemuksia!

 

Seuraavassa johtajuuden aamussa 17.9.2021 klo 08:30-10:30 Vaasassa keskustellaan hyvinvoinnin johtamisesta ja vastataan etätyöhyvinvoinnin keskeisiin kysymyksiin kuten;
Mistä tiedän, miten työntekijäni oikeasti voivat, miten vielä jaksaa ja innostua etätyön jatkuessa ja miten saada kaikki mukaan? 

Ilmoittaudu 17.9. aamupalatilaisuuteen. Maksuttoman tapahtuman järjestäjänä toimii Levón-Instituutti.

 

Vastaa