tutkimukset

Etänä vai toimistolla – kohti tulevaisuuden hybridimallia

Blogi Kyselytutkimus Liisa Mäkelä Tutkimuskynä Yritysaineisto

Kevät tekee kovaa vauhtia tuloaan ja intensiivinen etätyö jatkuu. Business Finland-rahoitteisen projektijakson (1.8.2020-31.1.2021) jälkeen LEADIS-tiimiläiset ovat jatkaneet etätyöasioiden pohdiskelua ja useampi ehdotus on lähtenyt konferensseihin ja artikkeleita on työn alla. Saimme tiiminä myös ilon ja kunnian vastaanottaa Vaasan yliopiston vuoden tiedeviestijä-palkinnon 2020.

Olemme moneen kertaan miettineet, että kukapa olisi vuosi sitten uskonut, että vielä nyt maaliskuussa 2021 toimistot ammottavat tyhjyyttään ja kotikonttoreilla työt jatkuvat. Pandemia ei valitettavasti vieläkään ole laantunut, mutta toivottavasti tilanne saadaan hallintaan ja rokotteiden myötä maailma palaa pikkuhiljaa raiteilleen. Etätyön suhteen olemme oppineet paljon ja näitä taitoja tullaan varmasti tulevaisuudessakin hyödyntämään mittavassa määrin. Paljon on kuitenkin vielä asioita pohdittavana, muun muassa mikä tulee olemaan etätyön ja lähityön rytmitys, mitä asioita tullaan tekemään lähityönä ja millaisia tiloja, välineitä ja digitaalisia ratkaisuja näille asioille tulevaisuudessa tarvitaan?

Yrityspuolelta keväällä/ kesällä 2020 kerätyn aineiston (n=1258) pohjalta voimmekin hiukan miettiä, millaisissa tilanteissa olisi mielekkäämpää tehdä töitä etänä ja milloin lähityönä asiat hoituisivat paremmin. Keskittymistä vaativien työtehtävien osalta 79 % vastaajista preferoi etätyötä, 11 % tekisi niitä mieluummin toimistolla ja 10 %:lle vastaajista kumpikin vaihtoehto oli yhtä mielekäs (Ks. Kuvio 1). Itsenäinen ideointi tai suunnitelutyö oli mielekkäämpää tehdä etänä 74 %:n mielestä, 11 % preferoi toimistoa ja 15 % piti molempia vaihtoehtoja tasa-arvoisina. Jos ideointia tai suunnittelua tehtiin ryhmänä, 82 % preferoi toimistoa ja vain 5 % piti etätyötä parhaimpana vaihtoehtona. Kun kyseessä oli tapaamiset, joissa mukana muita ihmisiä, toimistoa pidettiin parempana vaihtoehtona. Jos mukana on pieni ryhmä, toimistoa preferoi 45 % vastaajista ja ison ryhmän kokousten ollessa kyseessä 52 % vastaajista olisi mieluummin toimistolla. Huomionarvoista kuitenkin on se, että noin neljännes vastaajista (24 %) asetti etätyön parhaaksi vaihtoehdoksi muutamien ihmisten kanssa palaveeraamisessa ja isoissa kokouksissa etätyötä preferoi 28 % vastaajista. Näyttääkin sille, että kun kuvaan tulee mukaan muita ihmisiä, tarve fyysiselle yhteiselle tilalle kasvaa ja kun työtä tehdään itsenäisesti, työn tekemisen fyysinen paikka halutaan valita joustavasti.

 

Kuvio 1. Erilaisten työtehtävien tekeminen mieluummin etänä vai toimistolla

 

Työskentelylokaatiot ja niihin liittyvät preferenssit ovat varmasti asioita, jotka vaikuttavat siihen, millaisia tiloja yritykset tulevaisuudessa tarvitsevat ja millaisiin käyttötarkoituksiin niitä suunnitellaan. Myös muut tilat joissa työtä tehdään, pääsääntöisesti siis kodit, ovat jo muokkautuneet ja tulevat muokkautumaan etätyön tarpeita paremmin vastaaviksi. Tulevaisuudessa eri työskentelylokaatioiden tulee tukea työntekijöiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja mahdollistaa sujuva työnteko niin itsenäisesti suoritettavien tehtävien osalta kuin muiden kanssa yhteistyössä tapahtuvissa töissä.

Jatkamme monen aktiivisen tahon kanssa näiden tulevaisuuskuvien pohdintaa myös LEADIS-porukalla, ja mietimme monipuolisesti sitä, miten yksilöt, organisaatiot ja yhteiskunta voisivat säilyttää tämän poikkeuksellisen ajan mukanaan tuomat opit ja oivallukset. Tulemme varmasti tulevina vuosina näkemään lukuisia tuoteinnovaatioita, uudistettuja prosesseja ja työelämän käytänteitä, jotka ovat saaneet alkunsa tämän intensiivisen etätyöjakson aikana. Näille tulee olemaan tarvetta tulevissa hybridimallilla toimivissa työyhteisöissä, joissa yhdistetään etä- ja lähityöstä joustavasti ja työtehtävien tarpeiden mukaan.

 

 

Vastaa