Heart figure.

Pysytään turvassa ja pidetään huolta – Vaasan koronavirustilanne ja vinkit etätyöhön

Asiantuntijakynä Blogi Liisa Mäkelä

Suomessa ja erityisesti meillä täällä Vaasassa koronatilanne on kehittynyt huolestuttavasti viimeisen parin viikon kuluessa, ja tartuntaluvut kasvavat kovasti edelleen. Valtaosa Vaasan tartunnoista on nuorilla aikuisilla, joista iso osa on oman yliopistomme opiskelijoita. Valtaosa opetuksesta on järjestetty etäopetuksena koko syyslukukauden ajan ja koronatilanteen seurauksena sekin pieni osa lähiopetusta, jota oli pienryhmissä ollut, siirtyi etäopetukseen ja yliopistokampuksen toimintaa rajoitettiin.  Yliopistojen ja korkeakoulujen lisäksi Vaasassa myös lukiot ja toisen asteen oppilaitokset siirtyivät etäopetukseen, ja nyt myös perusopetuksen luokat  4-9. siirtyvät etäopetukseen.

Tilanne on varmasti koskettanut monia meistä myös henkilökohtaisesti ja oma, läheisen tai kaverin sairastuminen aiheuttaa pelkoja ja huolestumista. Nyt on tärkeää noudattaa erityistä huolellisuutta ja kantaa vastuuta siitä, että tilanne ei tästä enää pahenisi. Kannattaa seurata ajankohtaista tietoa viranomaissuosituksista paikallisesti Vaasan Sairaanhoitopiirin sivuilta, Vaasan kaupungin sivustolta  ja valtakunnallisesti THL:n sivuilta. Myös YLE Pohjanmaa kertoo tilanteesta ajantasaista tietoa.

 

Vinkkejä etätyöhön ja -opiskeluun

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden ohella LEADIS-hankkeen etätyötutkijat haluavat nostaa esiin muutamia asioita etätyöstä ja etäopinnoista. Näitä asioita on hyvä huomioida ajatellen opettajien ja opiskelijoiden jaksamista ja työstä/opiskeluista suoriutumista myös etäopintojen ja -työn kontekstissa. Nämä asiat ovat relevantteja myös muille etätyötä tekeville ihmisille.

 

1) Aseta toiminnallesi konkreettisia tavoitteita ja tee suunnitelma tavoitteen toteuttamiseksi

Seuraa suunnitelman toteutumista säännöllisin väliajoin (päivittäin/viikoittain) – itsensä johtaminen etätyössä ja etäopiskelussa on erittäin tärkeää psyykkisen hyvinvoinnin edistämiseksi ja tulosten saavuttamiseksi.

2) Järjestä etätyölle/ etäopiskelulle oma rauhallinen tila ja huolehdi työpisteen ergonomiasta

Oma työlle tai opiskelulle varattu tila auttaa keskittymisessä ja ergonomisia ratkaisuja voi toteuttaa hyvinkin pienissä tiloissa ja edullisesti. Esimerkiksi kannettavalla tietokoneella voi helposti vaihtaa työasentoa istumisen ja seisomisen välillä, kun koneen alle asettaa välillä pahvilaatikon.  Pidä päivän aikana taukoja, silloin hyvä myös liikkua ja esimerkiksi venytellä.

3) Pidä yllä sosiaalisia suhteitasi

Ole yhteydessä työ- ja/tai opiskelukavereihin, ystäviin ja perheeseesi ainakin soittaen ja viestitellen, silloin kun kasvokkain tapahtuva kohtaaminen ei ole mahdollista. Muista että kuvayhteys luo läheisyyden tunnetta ihmisten välille, ole ainakin toisinaan yhteydessä muihin kuvan kera.

4) Pidä huolta työn/ opiskelun ja muun elämän tasapainosta

Huolehdi siitä, etteivät työhön tai opintoihin käytetyt tunnit pääse huomaamatta kasvamaan. On hyvä pyrkiä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan, niin ettet ole jatkuvasti ”toimistolla”. Tee vapaa-ajalla asioita, jotka mahdollistavat palautumisen ja esimerkiksi auttavat sinua irrottamaan ajatuksesi työstä tai opinnoista; liiku, lue tai maalaa – mikä sinulle on mielekästä toimintaa!

 

Pidetään kaikki yhdessä huolta omasta ja muiden terveydestä sekä hyvinvoinnista!

Vastaa