Office desktop.
Unsplash

Opetustyö on vienyt enemmän aikaa koronakeväänä kuin normaalisti

Blogi Jussi Tanskanen Kyselytutkimus Opettaja-aineisto Tutkimuskynä

Alkuperäinen teksti julkaistu 8.5.2020

 

Opetusalan ammattilaiset ovat tehneet pitkää työviikkoa, aikaa on säästynyt työmatkoissa

Opetusalan ammattilaisille huhti-toukokuun 2020 tehdyn kyselyn mukaan (kyselyssä vastaajia 1348) korona-kriisin aikana opetustyötä tekevien työaika on keskimäärin kasvanut melkein kuudella ja puolella tunnilla viikossa. 69% vastaajista raportoi erilaisiin opetustehtäviin liittyvien viikkotyötuntiensa kasvaneen ja lähes neljänneksellä työmäärä on kasvanut yli 10 tunnilla. 23% opetustyötä tekevistä raportoi viikkotyötuntien pysyneen samana ja alle 9% kertoi niiden vähentyneen.

 

leadis_opetusala_tyoajan_muutos-1024x580

 

Etätyön tekeminen kotoa tuo kuitenkin pientä helpotusta lisääntyneeseen työtaakkaan. Opetustyön ammattilaisten työmatka kestää normaalisti keskimäärin noin 23 minuuttia per suunta, joka tekee lähes neljä tuntia viikossa, mikäli työpaikalla käydään viidesti viikossa. Varsinkin niillä, joilla työmatka on pitkä, etätyö voi säästää merkittävän määrän aikaa työmatkoihin normaalisti kuluvan ajan vähentyessä.

Vastaa