Vaikuttavuusmittareiden valitseminen

Peliprototyyppien vaikuttavuutta kestävään kehitykseen ja ilmastomyönteisyyteen liittyvissä valinnoissa arvioidakseen valittiin kullekin prototyypille mahdollisimman selkeät mittarit.

 

Kierrätyskisa-peliprototyypin mittareiksi valittiin lajittelu ja sen osaaminen.

Oman talouden hallinnan peliprototyypin mittareiksi valittiin raha, sosiaaliset suhteet, onnellisuus ja opintomenestys.

Kotimaskotin prototyypin mittarit olivat vedenkulutus, sähkönkulutus sekä valaistus.

Mittareiden pohjalta laadittiin jokaiselle peliprototyypille testaamista varten kyselylomakkeet.

Käyttäjätestauksen osalta valmistelut aloitettiin jo ennen prototyyppien valmistumista. Valitut vaikuttavuuden mittarit auttavat peliprototyyppien testausvaiheessa suoritettavien käyttäjäkyselyiden määrittämisessä.