Sopivimpien peli-ideoiden valinta

PEEK Game Jam -tilaisuuden tuloksena oli yhteensä seitsemän erilaista hankkeen aihealueita käsittelevää peli-ideaa tai peliesimerkkiä. Pelejä ideoineet osallistujat esittelivät pelijamien päätteeksi pelinsä hankeryhmälle. Tilaisuuden jälkeen hankeryhmä kokoontui arvioimaan peli-ideat ja päättämään jatkokehitykseen valittavat pelit.

Hahmotelmat hankkeessa kehitettävistä uusista pelillisistä ratkaisuista, niiden tavoitteista ja sisällöistä muotoutuivat tarkemmin yhdessä ohjausryhmän kanssa laaditussa pelijamien toimeksiannossa, jossa peli-ideoiden tarkat arviointikriteerit määriteltiin. Kriteerit olivat:

  • Peli-idea liittyy hankkeen teemoihin: energia, kiertotalous tai oma talous. Se on suunnattu kotitalouksille tai jollekin sen alaryhmälle (esim. koululaiset). Tämä on edellytys jatkokehitykseen valitsemiselle.
  • Peli-idea sopii jatkokehitykseen, se on muunneltavissa ja avoimesti muokattavissa.
  • Idea on uusi ja kekseliäs.
  • Peli ohjaa pelaajien käyttäytymistä, erityisesti kannustaa säästämään
  • Peli herättää pelaajissa mielenkiintoa ja sitä on hauska pelata.
  • Peli auttaa tekemään asioita yhdessä muiden ihmisten kanssa ja kannustaa sosiaalisuuteen.
  • Hankkeen tekijätiimin potentiaali idean jatkokehittämiseen

 

PEEK Game Jam 2019 -tilaisuuden tuloksena oli yhteensä seitsemän erilaista hankkeen aihealueita käsittelevää peli-ideaa tai peliesimerkkiä:

– Tukivastaava (Kelan tukiviidakkoa virkailijan näkökulmasta valottava peli)

–  Supra (Simulaatio molekyylien resistanssin tarkasteluun tietyssä lämpötilassa)

– Luonto (Kierto- ja energiatalouteen perustuva lautapeli, joka perustuu Afrikan tähteen)

– Himohamstraaja (Kierrätykseen, tavaroiden uudelleenkäyttöön ja karsimiseen perustuva peli)

– Kuluttajakuiskaaja (Kestäviä kulutusratkaisuja tekemään ohjaava peli)

– Kierrätyskyselijä (Mobiiliapplikaatio, jossa vastaajat arvioivat kierrätyksen toteutumista)

– Talotamagotchi (Energiansäästöön kannustava, reaaliaikaista dataa keräävä IoT-ratkaisu)

Peli-ideoista valittiin tällä kierroksella jatkokehittelyyn kaksi ehdotusta: Kierrätykseen ja tavaroiden karsimiseen sekä uudelleen käyttöön pohjautuvan Himohamstraajat (myöh. Kierrätyskisa) sekä energiansäästöön kannustavan IoT/mobiiliapplikaatio Talotamagotchin (myöh. Kotimaskotti).

Arviointiryhmä koki, että pelijameista ei vielä löytynyt oman talouden hallintaan liittyvää tarpeeksi hyvää, erityisesti säästämiseen ja suunnitelmallisuuteen kannustavaa peliä tai pelillistä ratkaisua, joten tämän alan peli jätettiin vielä valitsematta. Kaikille peli-idean esitelleille annettiin myös arviointiryhmän laatima kirjallinen palaute.