Peli-ideoiden kehittäminen peliprototyypiksi

Peli-ideoiden kehittämistyö prototyypeiksi käynnistettiin pitämällä kunkin pelinkehittäjätahon kanssa tapaaminen. Ideoiden keksijöiden kanssa määriteltiin yhteistyössä tarkemmin mm. valittujen pelien tekijätiimien koostumus, kunkin avoimen pelikonseptin tarkempi idea sekä tarvittavat resurssit. Lisäksi mietittiin pelillisten ratkaisujen visuaalista ilmettä koskevia valintoja. Prototyyppien valmistumisajankohdat määriteltiin mahdollisimman realistisesti siten, että se sopi sekä pelien tekijöille ja hankeryhmälle.

Kunkin pelintekijätiimin kanssa solmittiin toimeksiantosopimus, jossa pelintekijä sitoutui korvausta vastaan toimittamaan omaan aihepiiriinsä liittyvän avoimesti saatavilla olevan pelillistämisratkaisun annetun kuvauksen mukaisesti.

Alkumäärittelyjen jälkeen pelinkehittäjät pääsivät aloittamaan varsinaisen pelikehityksen. Pelikehittäjille annettiin pelikonseptiensa kehittämiseen vapaus kehittää ideaansa vapaasti kuitenkin pelijameissa annettuja rajoja noudattaen. Toisissa pelikehittäjien kanssa järjestetyissä pelitapaamisissa kehittäjät esittelivät hankeryhmälle ensimmäiset tarkemmat ratkaisukonseptinsa ja kertoivat tarkemmin mitä asioita heidän pelikonseptinsa sisältää (käsikirjoitus).

Lisäksi kehityksen valvomiseksi sovittiin, että kunkin pelitiimin kanssa pidetään säännöllisiä pelitapaamisia, joissa pelintekijät kertovat työn etenemisestä ja joissa hanketiimi pystyy antamaan palautetta ja ohjaamaan kehitystyön suuntaa.

 

Voit tutustua tästä hankkeessa kehitettyihin peliprototyyppeihin tarkemmin:

Viivästyksiä peliprototyyppien kehitystyössä aiheutti maaliskuussa 2020 alkanut koronapandemia, mikä aiheutti etätöihin siirtymisen vuoksi huomattavaa työmäärän lisäystä sekä peliprototyypin kehittämisessä tarvittavien materiaalien saatavuusongelman, minkä vuoksi peliprototyyppien toimitusaikataulua viivästytettiin yhdellä kuukaudella. Tästä viivästymisestä johtuen peliprototyyppien testausvaihe päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2020.

Oman talouden hallinnan peli-idea kilpailutettiin Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella. Toteuttajaksi valittiin seinäjokinen Valakia Oy, jonka kanssa aloitettiin oman talouden hallinnan pelin kehittämistyö kesäkuussa 2020.