LEADIS

Etätyö - työnteon tulevaisuus

 

Etätyö lisääntyi koronakriisin seurauksena räjähdysmäisesti kevään 2020 aikana. Uudet työnteon tavat, digitaalisen työympäristön sovellukset ja välineet ja työyhteisöjen hajautuminen vaativat uudenlaista johtamista organisaatioiden, esimiestyön ja yksilöiden tasolla. Koronakriisi tulee vaikuttamaan työelämään pysyvästi ja globaalilla tasolla, muun muassa etätyön merkittävänä lisääntymisenä.

Digitaaliset työtilat ja -välineet ovat korvanneet poikkeusaikana liikematkustamisen. Esimerkiksi kansainvälisiä liikeneuvotteluita, koulutuksia ja globaalien tiimien yhteistyötä on toteutettu uudenlaisin tavoin. Tämän trendin voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa ja siksi tarvitaankin uusia digitaaliseen työympäristöön liittyviä ratkaisuja.

Yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi kansainvälisessä työympäristössä etätyön ja hajallaan toimivan organisaation johtamisesta ja siihen liittyvistä digitaalisista ratkaisuista tarvitaan uutta evidenssiperustaista tietoa ja siihen pohjautuvia ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ovat sekä optimaalisia toimintatapoja että niitä tukevia digitaalisen työympäristön innovatiivisia käyttötapoja tai tuotteita.

LEADIS-tutkimusprojekti [Leading From Distance]

Tutustu tutkimusprojektiin

Vaasan yliopiston LEADIS-tutkimusprojektissa tutkitaan etätyötä, hajallaan toimivia organisaatioita ja niiden johtamista. Keskiössä on pyrkimys tuloksellisen työtoiminnan edistämiseen hyvinvointia tukevan johtajuuden kautta.

Tavoite

Kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen kehittäminen

Tiedon tuottaminen rakentamalla eri toimijatahoja yhteen tuova verkosto

Yhteistoiminnallinen tuotekehityksen mahdollistava työskentely

Tutkimusaineistot

Opettaja- ja yritysaineisto

Kokemuksia etätyötä järjestäviltä tahoilta

Kokemuksia digitaalisten työympäristöjen palveluntuottajilta

Viestintä

 

leads_hello_team-3 

Tutustu tiimiin ja ota yhteyttä! Tiimin jäsenet: Liisa Mäkelä, Hilpi Kangas, Jussi Tanskanen, Samu Kemppinen, Heini Pensar, Ida-Maria Palmu, Toni Lehtimäki & Johanna Jansson.

Mukana laadullisten tutkimushaastatteluiden toteuttamisessa pro gradu -tutkielmiaan varten olivat myös Tiia Nikander ja Johannes Karhu.

 

Mediajulkaisut