LEADIS

Etätyö - työnteon tulevaisuus

 

Etätyö lisääntyi koronakriisin seurauksena räjähdysmäisesti kevään 2020 aikana. Uudet työnteon tavat, digitaalisen työympäristön sovellukset ja välineet ja työyhteisöjen hajautuminen vaativat uudenlaista johtamista organisaatioiden, esimiestyön ja yksilöiden tasolla. Koronakriisi tulee vaikuttamaan työelämään pysyvästi ja globaalilla tasolla, muun muassa etätyön merkittävänä lisääntymisenä.

Digitaaliset työtilat ja -välineet ovat korvanneet poikkeusaikana liikematkustamisen. Esimerkiksi kansainvälisiä liikeneuvotteluita, koulutuksia ja globaalien tiimien yhteistyötä on toteutettu uudenlaisin tavoin. Tämän trendin voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa ja siksi tarvitaankin uusia digitaaliseen työympäristöön liittyviä ratkaisuja.

Yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi kansainvälisessä työympäristössä etätyön ja hajallaan toimivan organisaation johtamisesta ja siihen liittyvistä digitaalisista ratkaisuista tarvitaan uutta evidenssiperustaista tietoa ja siihen pohjautuvia ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ovat sekä optimaalisia toimintatapoja että niitä tukevia digitaalisen työympäristön innovatiivisia käyttötapoja tai tuotteita.

LEADIS-tutkimusprojekti [Leading From Distance]

Tutustu tutkimusprojektiin

Vaasan yliopiston LEADIS-tutkimusprojektissa tutkitaan etätyötä, hajallaan toimivia organisaatioita ja niiden johtamista. Keskiössä on pyrkimys tuloksellisen työtoiminnan edistämiseen hyvinvointia tukevan johtajuuden kautta.

Tavoite

Kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen kehittäminen

Tiedon tuottaminen rakentamalla eri toimijatahoja yhteen tuova verkosto

Yhteistoiminnallinen tuotekehityksen mahdollistava työskentely

Tutkimusaineistot

Opettaja- ja yritysaineisto

Kokemuksia etätyötä järjestäviltä tahoilta

Kokemuksia digitaalisten työympäristöjen palveluntuottajilta

Viestintä

TIIMI

leadis_profiles_round_bw

Liisa Mäkelä

LinkedIn

Projektinjohto

Henkilöstöjohtamisen professori, Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmän johtaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana kiinnostukseni suuntautuu ensisijaisesti hyvinvointiin ja lähijohtajuuteen liittyviin aiheisiin. Tutkin hyvinvointia erilaisissa konteksteissa, esimerkiksi etätyössä ja kansainvälisissä työtehtävissä.

Vapaa-aika kuluu perheen, koirien ja ajoittain myös erilaisten käsityöprojektien parissa.

leadis_profiles_round_bw

Hilpi Kangas

LinkedIn

Vastaava projektitutkija

Yliopisto-opettaja | Vaasan yliopisto

Tutkijana olen kiinnostunut erityisesti esimies-alaissuhteista ja työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Aiemmassa tutkimuksessani olen tarkastellut johtajuutta esimies-alaissuhteiden kautta haastavissa konteksteissa, esimerkiksi uuden lähijohtajuuden, esimies-alaiskonfliktien ja osapuolten välisen fyysisen etäisyyden kautta.

Vapaa-aikani kuluu vauhdikkaasti lapsiperhearkea pyörittäessä. Minut löytää usein myös metsästä koiran kanssa, tai kahvakuulaa heiluttelemasta salilta.

leadis_profiles_round_bw

Jussi Tanskanen

Vastaava projektitutkija

Yliopisto-opettaja, yhteiskuntapolitiikka | Jyväskylän yliopisto

Tutkimusintressini sijoittuvat työhyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden tutkimukseen. Olen erikoistunut määrällisiin tutkimusmenetelmiin.

Vapaa-ajalla harrastan kulttuuria, kasvisten kasvattamista ja niiden kokkailua.

leadis_profiles_round_bw

Samu Kemppinen

Projektitutkija

Osaamiseni ja kiinnostukseni painottuu sosiaaliseen hyvinvointiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta sekä tilastollisten menetelmien soveltamiseen tutkimuksessa. Projektissa vastuullani on aineiston käsittelyä, tilastollista mallintamista sekä raporttien tuottamista.

leadis_profiles_round_bw

Heini Pensar

LinkedIn

Projektitutkija

Olen johtamisen ja organisaation KTM Lundin yliopistosta. Intohimoni liittyvät henkilöstön kehittämiseen, etenkin lähijohtajien valmennukseen sekä työntekijäonnistumiseen. Olen johtanut etätyötä ja hajautettuja tiimejä eri kokoisissa sekä eri toimialojen organisaatioissa ja samalla olen itsekin ollut osa etätyöyhteisöä.

Tutkimustyölläni haluan vaikuttaa entistä työntekijälähtöisempien johtamismallien syntymiseen. Tässä tutkimusprojektissa vastuualueeni on digitaaliset työympäristöt.

Kotona riittää vilskettä viiden lapsen äidille. Kun harrastuksiin jää aikaan, niihin kuuluvat lenkkeily, kuoro ja ratsastuksen opettelu.

leadis_profiles_round_bw

Toni Lehtimäki

LinkedIn

Projektitutkija

Lehtori ja valmentaja | TAMK, Proakatemia

Tällä hetkellä toimin sekä projektitutkijana Vaasan yliopistossa että TAMKin yrittäjyysyksikön Proakatemian lehtorina.

Tutkijana olen erittäin kiinnostunut sekä johtajuudesta että työhyvinvoinnista. Olen opiskellut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa 2016 (KTM) sekä Itä-Lontoon yliopiston psykologian laitoksessa 2018. Lontoossa pääaineina olivat positiivinen psykologia ja valmennuspsykologia. Minun intohimonani on yhdistää nämä kaksi, eli johtaminen ja positiivinen psykologia toisiinsa.

Tykkään ulkoiluttaa fillaria sekä harrastaa muuta kestävyysurheilua vapaa-ajallani.

leadis_profiles_round_bw

Johanna Jansson

LinkedIn

Tohtorikoulutettava

TKI-päällikkö, Yrittäjyys ja hyvinvointi | Centria-ammattikorkeakoulu

Olen laskentatoimen ja yritysjuridiikan KTM, joka on löytänyt kutsumuksensa henkilöstöjohtamisesta työuran myötä.

Tutkijana minua kiinnostavat erityisesti HR-käytänteet, joiden avulla voidaan parantaa hyvinvointia etätyössä.

Harrastuksiini kuuluvat lenkkeily ja hiihto sekä joukkueenjohtajan tehtävät juniorijalkapallon parissa. Kesäisin minut valtaa marjamania, joka jatkuu ensimmäisiin pakkasiin asti.

leadis_profiles_round_bw

Ida-Maria Palmu

LinkedIn

Tutkimusavustaja

Viestintä ja markkinointi ovat intohimoni. Projektityöskentelyn ohessa työstän pro gradu -tutkielmaani liittyen luottamukseen ja vuorovaikutukseen digitaalisessa työympäristössä.

Vapaalla suuntaan salille, luontoon, opettelen pianonsoiton saloja ja käytän aikani ruoanlaiton parissa.

 

Mukana laadullisten tutkimushaastatteluiden toteuttamisessa pro gradu -tutkielmiaan varten olivat myös Tiia Nikander ja Johannes Karhu.

 

Kuvauspaikoista kiitos MOW SUPERNOVA (Tampere) ja Happy Farmer (Helsinki)!

Mediajulkaisut