Mao

KAIKKI käyttävät teknologiaa, mutta olemmeko KAIKKI yhdenvertaisia teknologian suhteen?

Yleinen

Aila Kronqvist on tieto- ja yritysarkkitehti Solitalla, ja tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopistosta. Aila työstää parhaillaan tohtorintutkintoaan kognitiotieteessä naisten kokemaa sukupuolen roolia tarkastellen tietotekniikan alalla työskentelevien naisten kokemuksia. Tutkimus tarkastelee lähemmin, miten sukupuoleen liittyvät kokemukset vaikuttavat kognitioon työpaikalla.

Tutkimus: Aila Kronqvist, Solita

 

Onko Suomi tasa-arvoinen maa?  

Enemmistö teknologian kehityksessä työskentelevistä on miehiä – myös Suomessa. Tilastojen mukaan naiset muodostavat 23 % teknisissä rooleissa 

työskentelevistä tietotekniikan (IT) kehityksessä (kehittäjät). IT-yrityksissä naiset edustavat jo lähes kolmasosaa työvoimasta, mutta naiset ovat pääasiassa myynti-, projektinhallinta-, viestintä- ja henkilöstöhallintoasemissa. Transsukupuolisten osuus on vielä marginaalisempi.  

Miksi näin on ja miksi meidän pitäisi välittää?  

Kaikki käyttävät teknologiaa päivittäisessä elämässämme. Monissa tapauksissa teknologia ohjaa tekojamme, valintojamme ja päätöksiämme. Se helpottaa tai vaikeuttaa elämäämme. Tiedämmekö, miten huomioida kaikki IT-ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa? Tähän sisältyy aktiivinen harkinta eri konteksteista ja tilanteista, arvoista, asenteista, taidoista jne. sekä itsestämme, sijoittumisestamme (kulttuurinen, globaali, sosioekonominen) ja omista arvoistamme, asenteistamme ja taidoistamme.  

Naisten osuus IT- ja teknologiaopiskelijoista on kasvanut. Opiskelevatko naiset ja tytöt IT: tä erityisesti tullakseen projektijohtajiksi, HR-henkilöiksi tai muihin ”ihmiskeskeistä” ajattelua vaativiin tehtäviin? Vai päätyvätkö he töihin, joita eivät alun perin halunneet, koska ympäristö ei tue heidän pyrkimyksiään?  

Olen tutkinut tätä aihetta keräämällä tarinoita naisilta, jotka ovat työskennelleet IT-alalla useita vuosikymmeniä. Kertomukset osoittivat, että naiset usein kokevat taitonsa ja asiantuntemuksensa aliarvostetuiksi kollegoiden ja asiakkaiden toimesta. Heille annetaan usein vastahakoisesti kirjallisia ja organisatorisia tehtäviä eivätkä he välttämättä näy uskottavina asiantuntijoina esimerkiksi koodareina tai ratkaisusuunnittelijoina.  

Tähän on puututtava. Emme voi antaa IT-kehityksen vääristyä sukupuolen ja enemmistön vinouman kautta, jota sen kehittäjät edustavat. Haastan sinut liittymään minuun tämän ongelman tiedostamiseen osallistumalla liitteenä olevaan kyselyyn. Mieti, miten voisit tuoda tämän asian esiin omassa organisaatiossasi ja lisätä ihmisten ymmärrystä siitä.  

Tässä joitain lisäajatuksia aiheesta:  

  • Naisten puute IT-kehityksessä on globaali ongelma.  
  • Siihen vaikuttaa monia tekijöitä, kuten sukupuolistereotypiat, syrjintä ja naispuolisten roolimallien puute alalla.  
  • Tähän ongelmaan voidaan puuttua monin tavoin, kuten tarjoamalla naisille enemmän mahdollisuuksia osallistua IT-alalle, herättämällä kiinnostusta tyttöjen keskuudessa jo varhain, luomalla inklusiivisempia työympäristöjä ja haastamalla sukupuolirooleihin liittyviä stereotypioita.  
  • On tärkeää, että teknologian kehityksessä on monimuotoinen työvoima, sillä tämä voi ja johtaa innovatiivisempiin ja luovempiin ratkaisuihin. 

Jos olet Suomessa työssä tai olet suomalaisessa firmassa työssä ulkomaailla, voit vastata kyselyyn 27.5.2024 asti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset