Asuinalueet

Esittelemme tällä sivulla toisen tutkimistamme asuinalueista. Lisää tietoa alueesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja teemoista löydät blogistamme.

Olympiakortteli sijaitsee Vaasassa Vöyrinkaupungin kaupunginosassa, lähellä kasvavaa Pohjois-Klemettilän aluetta. Kortteli on saanut omaperäisen nimensä alueella vuoteen 1989 asti toimineen Suomen Moottoritehtaan valmistamien Olympia-merkkisten moottoreiden mukaan. Vaasalaiset Wickströmin veljekset ja heidän valmistamansa keskimoottorit tunnetaan laajasti. Wickströmeillä oppinsa ja taitonsa ammentanut kolmikko Edvin Sundholm sekä veljekset Adolf ja Arvid Anderson perustivat oman vene- ja maamoottoreita valmistavan Suomen Moottoritehtaan vuonna 1920.

Alueen nimeen liittyy hauskaa historiaa ja kulttuuriperintöä

Moottorin nimeksi valittiin ’Olympia’ samana vuonna järjestettävien Antwerpenin olympialaisten inspiroimana. Paavo Nurmi juoksi tuolloin Belgiassa kolme kultaa ja keihäänheitossa napattiin neloisvoitto. Olympialaiset muistetaan myös siitä, että Suomen kisajoukkueen maskottina oli elävä karhunpentu. Alueen nimeen liittyy hauskaa historiaa ja kulttuuriperintöä.

Olympiakorttelin asuinaluetta on piinannut vuosikymmenten ajan jo suunnitteluvaiheessa syntynyt huono maine. Korttelia on ”maalitettu” johtuen nuorista opiskelijoista, ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja sosiaalisen tuen piirissä olevista asukkaista. Osin perusteettoman maineen taakasta irrottautuminen on osoittautunut hyvin vaikeaksi, vaikka nykyisin alue on rauhallinen, ja sen asukkaat muodostavat mielenkiintoisen monikulttuurisen yhteisön, jonka sosiaaliset verkostot ulottuvat ympäri maailman. Asukkaat myös poikkeuksetta mainitsevat viihtyvänsä alueella.

Olympiakortteli on rakennettu tiiviiksi umpikortteliksi

Vöyrinkaupunkia leimaa entisen työläiskaupunginosan henki. Asiaan vaikuttaa sekin, että alue selvisi 1960–1980-luvuilla vallinneesta keskustasaneerauksesta ja purkubuumista suhteellisen hyvin. Vöyrinkaupungista löytyy edelleen runsaasti alkuperäistä rakennuskantaa, pääasiassa 1900-luvun alussa rakennettuja puutaloja. Tässä ympäristössä Olympiakorttelin 1990-luvulla rakennetut postmodernismia edustavat pastellinväriset rakennukset pistävät kieltämättä hieman silmään – omalla persoonallisella tavallaan. Olympiakortteli on rakennettu tiiviiksi umpikortteliksi, joka osaltaan korostaa korttelin vahvaa itsenäistä profiilia Vöyrinkaupungin muun vanhemman rakennuskannan keskellä.

Laajemmin tarkasteltuna alue on muuttumassa, kun kaupungin keskustan painopiste on siirtymässä kaupunkia halkovan rata-alueen Vöyrinkaupungin ja Pohjois-Klemettilän puolelle. Kyseiselle Pohjois-Klemettilän alueelle rakennettiin noin 450 uutta kerrostaloasuntoa vuosina 2010–2018 ja uusia kohteita on nousemassa myös tulevina vuosina, mikä tulee kasvattamaan alueen väkilukua edelleen. Vöyrinkaupungin suuralueella asuu kaiken kaikkiaan 3 567 henkilöä. Alueen palvelutarjonta tulee lisääntymään merkittävästi Wasa Station -nimisen rakennushankkeen myötä. Kyse on suuresta tapahtumakeskuksesta, johon kuuluvat musiikki- ja kongressikeskus, urheilu- ja monitoimitiloja, hotelli, asuntoja sekä liiketiloja. Samalla alueeseen kohdistuu keskiluokkaistumisen paineita. Olympiakorttelin asukkaiden kannalta palveluiden saatavuus paranee merkittävästi.

Sisäpihoilla aukeaa todellisuus, joka on kesäisin vihreä

Vöyrinkaupungin tilastoalue, jonka osa Olympiakorttelikin on, voidaan useammankin mittarin perusteella määritellä segregoituneeksi alueeksi. Alueen työttömyysaste on toiseksi korkein (14 %) Vaasan suuralueiden joukossa, kun koko Vaasassa työttömyysaste on 8,6 %. Maahanmuuttajataustaisten väestöosuus on kaupungin korkein, 23 %, ja se on viisinkertaistunut vuodesta 2000 alkaen. Vöyrinkaupungin väestöprofiilia kuvaa hyvin myös se, että 0–6 vuotiaisista 38,3 % on maahanmuuttajataustaisia. Alueen toinen merkittävä väestökehitystrendi on 20–39-vuotiaiden määrän kaksinkertaistuminen vuodesta 2000 vuoteen 2018. Olympiakorttelin opiskelijat tekevät korttelista elävän asuinympäristön. Vaikka kortteli näyttää ulkoa käsin lähes linnakkeelta, sisäpihoilla aukeaa toisenlainen todellisuus, joka on kesäisin vihreä, positiivisesti yllättävä ja monipolvinen. Pääovesta avariin sisätiloihin astuttaessa ensimmäisenä näkyvät ravintola ja kuntosali.

Olympiakorttelin historiaa ja sen nykyistä ehkä hieman kulmikasta mainetta ei haluta hukata. Koska ympäröivä kaupunkirakenne uudistuu nopeasti, vaarana on, että aika ajaa alueen ohi 2020-luvun urbaanina asuinalueena, mikäli nykyisiä asukkaita sekä potentiaalisia tulevia asukkaita ei osata integroida riittävästi kaupungin keskeisellä paikalla sijaitsevan korttelin kehittämiseen. Kehittyvä Olympiakortteli voi parhaimmillaan olla maamerkki tulevaisuuden opiskelija-asumiselle ja monikulttuuriselle asumiselle maakuntakeskuksen ytimessä. Tässä Lähiö-Inno-hanke auttaa keräämällä eri toimijoilta tietoa ja näkemyksiä.

asuminen

Kokemuksia asukkaiden kanssa jutustelusta

Lähiö-Inno-hankkeen tutkijat järjestivät kaksi kolmetuntista asukaspäivää, toisen Ristinummella (20.4.) ja toisen Olympiakorttelissa (21.4.). Ajatuksena oli saada yhteyttä asukkaisiin ja kartuttaa tietoa asuinalueista heidän itsensä kertomana. Samassa yhteydessä kerroimme myös alustavista tutkimustuloksista niistä kiinnostuneille kaupunkilaisille.