Historia voimavarana Ristinummen ja Olympiakorttelin nykyhetken tulkitsemisessa ja kehittämisessä

Maine Olympiakortteli Ristinummi Tarinat

Asuinalueiden kehittämisessä ymmärrys paikan historiasta tekee nykyhetken tulkitsemisesta helpompaa. Menneisyyden tapahtumilla ja nykyhetkessä elävillä tarinoilla on vaikutuksensa etenkin kollektiivisten mainekäsitysten muodostumiseen. Historian kautta on mahdollista luoda myös aineetonta arvoa asuinalueille.

Historia on aina kiinnostanut ihmistä. Tarinat, myytit ja kertomukset niin kirjallisesti kuin suullisestikin esitettyinä ovat antaneet menneisyyden tapahtumille uutta elämää nykyhetkessä. Historian kautta olemme yhteydessä maailmaan, joka määrittää nykyhetkeä ja tulevaisuutta.

Lähiö-Inno-hankkeen tutkimuskohteiden, Ristinummen ja Olympiakorttelin, historia asuinalueina on Vaasan kaupungin yli 400 vuotisen historian mittapuulla tarkasteltuna lyhyt. Ristinummen historian voidaan katsoa alkavan 1970-luvun puolessavälissä järjestetyistä asuntomessuista. Olympiakorttelin historia on vielä tätäkin lyhyempi, sillä korttelin rakentaminen aloitettiin 1990-luvun ensimmäisten vuosien aikana. Molemmat asuinalueet ovat edustaneet syntyhetkellään aikansa käsitystä toimivasta kaupunkitilan muodostumisesta ja hyvästä paikasta asua. Tässä mielessä rakennettu ja fyysinen kaupunkiympäristö toimii myös aikakapselina nykyhetkeen.

Fyysisen ja rakennetun ympäristön ohella menneisyyttä on mielenkiintoista tarkastella myös ihmisten toiminnan, ajatusten ja mielipiteiden kautta. Tutkimusaineistoa kerätessä huomasimme, että menneisyyden ja historian merkitys korostui erityisesti erilaisten mainekäsitysten kautta tarkasteltuna. Etenkin negatiiviset tapahtumat elävät sitkeästi osana kaupunkilaisten kollektiivista muistia. Ne saattavat määritellä asuinalueista muodostettuja mielikuvia pitkälle tulevaisuuteen.

Ristinummella perustamisen alkuaikoja kuvailtiin usein nostalgiseen ja positiiviseen sävyyn. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa Ristinummen vahva yhteisöllisyys ja talkoohenki. 1970- ja 80-lukujen vahva yhteisöllisyyden aika heijastelee yhä positiivisesti nykyhetkeen. Toisaalta etenkin 1990-lukua kuvaillaan Ristinummella levottomaksi ajaksi, mistä asuinalueeseen kohdistuvat negatiiviset mielikuvat pääasiassa juontavat juurensa.

Olympiakorttelin historia poikkeaa tässä mielessä Ristinummesta. Sen menneisyydestä ei ole tunnistettavissa yhtä selkeitä ihmisten toimintaan kytköksissä olevia positiivisen mainekertomuksen aikakausia kuten Ristinummella. Olympiakorttelin positiivisesti sävyttynyt historiakertomus on liitoksissa enemmän kortteliin kohdistuneisiin toiveisiin ja odotuksiin osana aikansa modernia kaupunkisuunnittelua ja kaupunkitilan rakentamista. Positiivissävytteiset tarinat ja kertomukset ovat Olympiakorttelissakin kuitenkin usein liitoksissa kokemuksiin yhteisöllisyydestä.

Asuinalueisiin liittyvien historiallisten kerrostumien tarkastelun voi luonnollisesti ulottaa myös niiden varsinaisen olemassaoloajan ulkopuolelle. Ristinummen lähistöllä oleva Vanha Vaasa, Alkulan tila sekä Kappelinmäen hautausmaa yhdistävät alueen vuosisatojen päähän Vaasan kaupungin perustamisen alkujuurille. Kappelinmäen ja Vanhan Vaasan kulttuurihistoriallisten kohteiden läheisyys antavat mielenkiintoisen ja paikkakokemusta vahvistavan leiman Ristinummelle. Olympiakorttelin kytkeytyminen Vaasan teollisuushistoriaan tulee esiin jo paikan nimessä viereisessä korttelissa sijainneen Olympia-nimisen moottoritehtaan kautta. Näistäkin teemoista on mahdollista ammentaa asuinalueiden kehittämisessä ja brändäämisessä, sillä historia ja tarinat herättävät usein kiinnostusta.

Sävyltään positiivisen ja kulttuurihistoriallisesti kiinnostavan menneisyyden ja historiallisten kerrostumien valjastaminen osaksi kehittämistä voi olla yksi keino lisätä asuinalueiden houkuttelevuutta ja merkitystä osana muuta kaupunkia. Esimerkiksi katkeransuloisella nostalgialla on tärkeä rooli paikkakokemuksen vahvistamisessa. Menneisyydessä koetut positiiviset kokemukset asuinalueesta voivat säteillä parhaimmillaan nykyhetkeen saakka.

-Tuomas Honkaniemi

Kirjoittaja on projekti- ja väitöskirjatutkija Vaasan yliopistossa

Avainsanat: historia, maine, paikka, tarina, Ristinummi, Olympiakortteli

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Viimeisimmät postaukset

Kahdeksan opiskelijaa istuu rivissä penkillä katsomassa yhden opiskelijan puhelinta. Kaikki hymyilevät. Taustalla on lehtipuita ja punainen puurakennus. Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyydellä käsitteenä on sekä normatiivinen että ihanteellinen ulottuvuus. Yhteisöllisyyttä voidaan ymmärtää usealla eri tavalla. Stereotyyppisten ihmiskäsitysten vahvistaminen voi olla haitallista yhteisöllisyydelle.

Kolme ihmistä kävelee pitkää katettua käytävää. Taustalla näkyy puita ja jono ihmisiä. Yhteiskehittäminen

Innovatiiviset menetelmät kaupungin kehittämisen tukena

Yhteiskehittämisen tyypillisinä elementteinä pidetään läpinäkyvyyttä, luottamusta, riittävää tiedon saannin mahdollisuutta ja vastuullisuutta. Ne ovat myös toimintaperiaatteita, joihin modernit organisaatiot nykyisin pyrkivät. Yhteiskehittämisen tärkeimpiä anteja onkin vuorovaikutus, se, että ajatusten virtaaminen uusiin suuntiin mahdollistuu ja uutta tietoa voidaan tuottaa yhdessä keskustellen.