Tutkijat

Olen Ilkka Luoto, yliopistonlehtori ja Lähiö-Inno-hankkeen johtaja. Normipäivänä opetan, kehitän opetusta ja ohjaan hallintotieteissä, etupäässä aluetieteen opintosuunnan opiskelijoita. Uuden tiedon mahdollisuus on aina innostavaa. Itselleni läheiset tutkimusteemat näyttävät kiertyvän paikkojen avaamiin paradoksaalisiin rajapintoihin, kuten vaikkapa yksilön ja yhteisön, ihmisen ja luonnon, työn ja kodin, anarkian ja hallinnan tai maaseudun ja kaupungin välisiin suhteisiin. Nyt sitten katsotaan, millaisia teemoja vaasalaisista asuinalueista ja lähiöistä löytyy, kun osaava tiimimme raaputtaa asioita pintaa syvemmälle.

Arvostan kaupunkeja, joita rakennetaan asukkaille, etenkin lapsille ja nuorille. Vihreät saarekkeet ovat lähiöiden henkireikiä, ja elämä ilman niitä olisi kovin ankeaa. Omakohtaisia kokemuksia lähiöasumisesta eri elämänvaiheissa minulla on Martinlaaksosta, Olarista ja Noljakasta.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi
📞 029 449 8383

Tervehdys! Nimeni on Sanna Tuurnas, ja työskentelen Lähiö-Inno-hankkeessa yliopistotutkijana. Työhöni kuuluu myös julkisjohtamisen alan tutkimusta ja opetusta. Lähiö-Innossa minua kiinnostaa erilaisten ihmisten tarpeet ja kehitysideat Ristinummen ja Olympiakorttelin kehittämiseksi, ja erityisesti se, millä tavoin nämä viestit voidaan tasa-arvoisella tavalla jalostaa asuinalueita laajasti hyödyttäviksi päätöksiksi ja toimenpiteiksi.

Arjessa arvostan lähellä olevaa metsää, kirjastoa ja toimivia pyöräilyreittejä. Kauniit, vanhat rakennukset ja puistot luovat kaupunkeihin tunnelmaa ja silmäniloa.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi
📞  029 449 8499

Kuva: Jonne Renvall


Hei! Olen Tommi Lehtonen ja tutkijan innolla mukana Lähiö-Inno -hankkeessa. Toimin Vaasan ylipistossa vastuullisuus- ja eettisyysjohtajana. Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista lähestyn myös lähiöpöhinää ja urbaania rosoa.

Koirani kanssa juoksen Vaasan kauniilla kaduilla ja rannoilla.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi


Hei! Olen Johanna Kalliokoski, ja työskentelen Lähi-Inno -hankkeessa tohtorikoulutettavan roolissa. Hanketyöskentelyn lisäksi kirjoitan väitöskirjaani inklusiivisesta  innovaatiopolitiikasta kaupungeissa. Lähestyn myös Lähiö-Inno -hanketta osin väitöskirjani teemoista käsin, ja minua kiinnostaakin erityisesti, miten erilaisten ihmisten tuottamat ideat ja innovaatiot voidaan hyödyntää kestävässä kaupunkikehityksessä.

Arjessani nautin ulkoilusta niin kävellen kuin pyöräillenkin ja pienistä hyvistä hetkistä, kuten hyvästä kupista kuumaa teetä.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi


Hei! Nimeni on Tuomas Honkaniemi ja toimin projektitutkijana Lähiö-Inno –hankkeessa. Hankkeen ohella teen väitöskirjaa paikan käsitteestä. Lähiö-Innossa itseäni kiinnostaa asukkaiden näkemyksien ja kaupungin kehittämisen ohella erityisesti eri sosiaaliset ja historialliset tekijät, jotka ovat omalta osaltaan vaikuttavat asuinalueiden nykyhetkeen ja kaupunkitilan muodostumiseen.

Minua on aina kiinnostanut paikat; niiden historiat sekä kytkeytymiset nykyhetkeen. Etenkin historiallinen kaupunkitila tarjoaa lukemattomia mielenkiinnon kohteita. Soitan myös rumpuja muutamissa bändeissä. Musiikki tarjoaa hyvää vastapainoa tutkijan työlle.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi


Moikka! Olen Sofi Perikangas, ja työskentelen Lähiö-Innossa projektitutkijana. Ammatiltani olen palvelumuotoilija, ja tässä hankkeessa minua kiinnostaa erityisesti se, kuinka asuinalueiden asukkaita ja muita toimijoita voidaan erilaisilla menetelmillä osallistaa oman asumisen ja arjen kehittämiseen.

Oman arkeni toivon olevan helppoa ja mutkatonta. Arvostan kaunista ja toimivaa elinympäristöä ja kotia, ja olenkin innokas kehittämään molempia.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Kuva: Alina Schurova


Mariia Niskavaara

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi


 

Olen Hanna Heino, työskentelen tutkijatohtorina ja olen osaksi mukana myös Lähiö-Inno hankkeessa. Minua kiinnostaa kestävä kaupunkikehitys, asukkaiden moninaisuuden huomiointi sekä tulevaisuuden ennakointi. Olen tutkinut tulevaisuustiedon jalostumista ja liikkumista sekä strategista ajattelua kaupunkikontekstissa ja kaupunkiluonnon merkitystä kotoutumisessa.

Arvostan kaupungeissa hyviä kulkuyhteyksiä, monimuotoista kaupunkiluontoa ja mahdollisuuksia virkistäytymiseen. Viihtyisä kaupunki on vihreä ja vireä.

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi