Tutkimus

Tällä sivulla esittelemme hankkeen aikana tehtyä tutkimusta ja muuta tuottamaamme tietoa. Materiaalin saavutettavuus: Tuottamamme tieto löytyy ladattavana pdf-linkkinä sivun yläosasta.

Lähiö-Innon julkaisu

Meidän paikka, mainettaan parempi

Julkaisimme keväällä 2022 esitteen "Meidän paikka, mainettaan parempi". Esite käsittelee hankkeemme aikana esiin nousseita teemoja asukaslähtöisesti: tutkimusteemamme ovat joskus monimutkaisiakin, mutta itse tekemällä voit vaikuttaa moniin asioihin asuinympäristössäsi.