Lähiö-Inno tutkii asuinalueiden segregaatiota ja sosiaalista kestävyyttä.

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla torjutaan asuinalueiden segregaatiota ja vahvistetaan niiden sosiaalista kestävyyttä. Olemme osa laajempaa ympäristöministeriön koordinoimaa kansallista lähiöohjelmaa. Yhteistyökumppaneita ovat Vaasan kaupunki, VOAS, Kiinteistö Oy Pikipruukki ja Kiinteistö Oy Sekahaku. Tutkijat toimivat yhteistyössä myös ko. alueita kehittävien muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa. Tutkimuksessa perehdytään käyttäjäinnovaatioihin erityisesti paikkaperustaisesta näkökulmasta uudenlaisena tiedonhankintastrategiana sekä aitona osallistumisen välineenä. Vaasassa perehdymme Olympiakorttelin ja Ristinummen alueisiin syyskuusta 2020 alkaen aina hankkeen päättymiseen vuoden 2022 loppuun saakka.

Tutkimustietoa hyödyntämällä kaupungin elinvoima paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi vahvistuu

Meitä kiinnostaa, miten eri toimijoiden näkökulmat kohtaavat lähiöiden kehittämisessä, ja millaisiin hallinnan rakenteisiin lähiöitä koskevat päätökset perustuvat. Pyrimme hankkeen aikana parantamaan toimijoiden välistä vuorovaikutusta. Hankkeen tutkimustietoa hyödyntämällä kaupungin elinvoima paranee ja alueen asukkaiden hyvinvointi vahvistuu. Lähiö-Inno-tutkimushanke vastaa yleisemminkin sosiaalisesti, ekologisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävien kaupunkien tietotarpeisiin. Hankkeessa luotavaa tietoa ja kehitettäviä menetelmiä voidaan käyttää päätöksenteon ja strategisen kaupunkikehityksen perustana. Hankkeen aikana opimme paremmin ymmärtämään Pohjanmaan maakuntakeskuksen asuinalueiden urbaania muutosta.

Lisätietoja hankkeesta:

Ilkka Luoto Yliopistonlehtori, aluetiede

✉️ etunimi.sukunimi@uwasa.fi
📞 029 449 8383