Ajankohtaista

Etsimme Olympiakorttelin ja Ristinummen asukkaita kertomaan kokemuksistaan asuinalueista

Tutkimustiimi pyytää vapaaehtoisia asuinalueittensa arjen asiantuntijoita ilmoittautumaan nettilomakkeen kautta. Tutkijoiden tarkoituksena on ymmärtää paremmin asukkaiden tarpeita sekä saada kehitysideoita suoraan heiltä.

Tietoa kerätään ja käsitellään luottamuksellisesti. Kerättävän aineiston perusteella vaasalaiset päätöksentekijät saavat tärkeää tietoa asuinalueiden tilasta ja kehittämisen kohteista. Asukkaat voivat ilmoittautua mukaan yhteisöllisiin kehittämistapaamisiin, joita tullaan järjestämään vuosien 2021 ja 2022 aikana.

Osallistu tästä

Current

The Lähiö-Inno project is looking for residents from the Olympiakortteli and Ristinummi areas, in the city of Vaasa, who are willing to describe their every-day life and share their experiences with the researchers of this project. The aim of the research project is to understand better the needs of residents in these city areas, and to find out what they themselves would most like to develop. The results will be shared with the decision makers of Vaasa giving them valuable information about the situation and the targets of improvements in the neighbourhoods based on the gathered data.

Residents are the best experts of their own neighbourhoods. Now you can be part of this project too! Use the internet form to leave your contact information with the researchers. Data will be gathered and handled confidentially. Residents can also enroll in to the community development happenings, which will be arranged during 2021 and 2022.

Take part here

Aktuell

Projektet Lähiö-Inno söker invånare i Olympiakvarteret och Korsnäståget som kan berätta om sina erfarenheter och beskriva det vardagliga livet. Forskningsteamet ber frivilliga invånare som är sakkunniga på vardagen i det egna bostadsområdet att anmäla sig via en webblankett. Forskarna har som syfte att bättre förstå invånarnas behov och få utvecklingsidéer direkt från dem.

Informationen samlas in och behandlas konfidentiellt. På basis av materialet som samlas in får beslutsfattarna i Vasa viktig information om bostadsområdenas tillstånd och utvecklingsobjekt.  Invånarna kan anmäla sig till gemenskapsinriktade utvecklingsmöten som kommer att ordnas under åren 2021 och 2022.

Anmäl dig här