Insurance

Special Field Glossaries

English

Finnish
  • Finnish: Yksityisalojen vakuutusmatemaattinen sanasto. Työeläkevakuuttajat TELA ry. [ok 06.12.2021 an]
  • Finnish: Vakuutussanasto. Pankkiasiat.fi. [ok 06.12.2021 an]
  • Finnish: Sanasto. Sampo (keskeisimmät vahinko- ja henkivakuutusliiketoiminnoissa sekä Sampo-konsernin tilinpäätöksessä ja riskienhallinnassa käytetyt termit) [ok 06.12.2021 an]

 

 

 

 

 

 

Note markings like [ok 27.1.2020 an] or [?? 27.1.2020 an] include following information

  • ok = service available
  • ?? = not accessed when visited – may be functioning and will be checked later on
  • date = the date of last visit by the Terminology Forum maintainers

(c) Terminology Forum, a global information forum for terminological activities & a non-profit portal for free terminological information online. Maintained by Anita Nuopponen, Communication Studies, University of Vaasa, Finland.

Comments to: Anita Nuopponen, firstna me.sur name@ uwasa.fi

DISCLAIMER: This portal includes links to external websites. This portal is neither responsible for the content nor guarantees the quality of any linked external websites.