Mikä on

Kompassi-hanke?

KOMPASSI-hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU tuella. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeessa laadimme aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja, kuten mm. riskienhallinnan oppimispeli. Oppimisympäristön kohderyhmänä ovat eteläpohjalaiset yritykset ja työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret. Oppimisympäristön käyttö on maksutonta.

Oppimisympäristö

Hankkeessa toteutetaan oppimisympäristö, jonka kautta kehitetään riskinhallintakyvyn taitoja. Omaksutuilla taidoilla edistetään yrityksen liiketoimintaa sekä yksilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin

Oppimispeli

Suunnittelemme ja toteuttamme riskienhallinnan oppimispelin osaksi digitaalista oppimisympäristöä. Tavoitteena on että pelillinen oppimisympäristö stimuloi oppimista ja kiinnostusta sen aiheisiin.

Tutustu tarkemmin