Mikä on

Kompassi-hanke?

KOMPASSI-hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU tuella. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeessa laadimme aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja. Kohderyhmiä ovat eteläpohjalaisten yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstö kuin myös työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret jotka asuvat Etelä-Pohjanmaalla. Oppimisympäristön käyttö ja henkilökohtainen ohjaus riskienhallinnan opiskeluun on maksutonta kohderyhmiin kuuluvalle henkilölle, kun hän täyttää ESR-hankkeen aloitus- ja lopetusilmoituksen.

Riskioppi-oppimisympäristö

Riskioppi-logo

Hankkeessa toteutetaan oppimisympäristö, jonka kautta kehitetään riskinhallintakyvyn taitoja. Omaksutuilla taidoilla edistetään yrityksen liiketoimintaa sekä yksilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin

Riskivirasto-oppimispeli

Suunnittelemme ja toteuttamme riskienhallinnan oppimispelin osaksi digitaalista oppimisympäristöä. Tavoitteena on että pelillinen oppimisympäristö stimuloi oppimista ja kiinnostusta sen aiheisiin.

Tutustu tarkemmin