Mikä on

Kompassi-hanke?

KOMPASSI-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Hanke on rahoitettu Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU tuella. REACT-EU-hankkeet rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeessa laadittiin aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja. Kohderyhmiä olivat eteläpohjalaisten yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstö kuin myös työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret jotka asuvat Etelä-Pohjanmaalla. Oppimisympäristön käyttö ja henkilökohtainen ohjaus riskienhallinnan opiskeluun oli maksutonta kohderyhmiin kuuluvalle henkilölle, kun hän täyttää ESR-hankkeen aloitus- ja lopetusilmoituksen. <B><br>Hanke päättyi 31.8.2023 - kiitämme kaikkia osallistuneita!</br></b>

Riskioppi-oppimisympäristö

Riskioppi-logo

Hankkeessa toteutettiin oppimisympäristö, jonka kautta kehitetään riskinhallintakyvyn taitoja. Omaksutuilla taidoilla edistetään yrityksen liiketoimintaa sekä yksilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin

Riskibotti

Hankkeessa kehitettiin digimokia, eli enemmän tai vähemmän vakavia digiympäristöissä tapahtuneita sattumuksia keräävä Riskibotti. Sen tarkoituksena oli myös herättää osallistujien kiinnostusta kehittää digitaalisen riskienhallinnan osaamistaan.

Tutustu tarkemmin

Riskivirasto-oppimispeli

Riskienhallinnan oppimispeli on osa digitaalista oppimisympäristöä. Tavoitteena on, että pelillinen oppimisympäristö stimuloi oppimista ja kiinnostusta sen aiheisiin.

Tutustu tarkemmin