Kompassi-hanke

Verkko-oppimisympäristö riskienhallinnan ja täydentävien digitaalisten taitojen kehittämiseksi työllisyyttä tukemaan

  • Kompassi-hanke oli 1.9.2021– 31.8.2023 toteutettu, Euroopan sosiaalirahaston ESR-rahoitusta saanut Vaasan yliopiston SC-Research -yksikön koordinoima hanke. REACT-EU-hankkeet rahoitettiin osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hanke toteutettiin yhdessä Tampereen yliopiston (Alueellisen kehittämisen tutkimusryhmä Sente, Seinäjoen yliopistokeskus) kanssa.
  • Kompassi-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa digitaalinen oppimisympäristö, jolla edistetään riskienhallintaan ja sitä täydentäviin digitaalisiin taitoihin pohjautuvaa osaamiskokonaisuutta. Oppimisympäristön kautta parannettavia sekä riskinhallintakykyä täydentäviä taitoja ovat mm. ennakointi- ja reagointikyvyn kohentaminen (jatkuvuuden hallinta), muutosjoustavuus (elinkaariajattelu) digitalisoituvassa toimintaympäristössä sekä kyberturvallisuusajattelu. Näistä taidoista muodostunutta kokonaisuutta voidaan hyödyntää monilla toimialoilla, joihin digitalisaatio vaikuttaa. Hankkeessa laadittiin aiheisiin liittyen monipuolisia oppimisaineistoja, kuten mm. riskienhallinnan oppimispeli.
  • Oppimisympäristön kohderyhmänä olivat eteläpohjalaiset yritykset ja työelämän ulkopuolella olevat alle 25-vuotiaat nuoret. Oppimisympäristön käyttö oli maksutonta.
  • Lisäksi hankkeen tavoitteena oli kerätä kokemuksia digitaaliseen oppimisympäristöön toteutetusta jatkuvan oppimisen mallista, jossa oppimista stimuloidaan mm. pelillisyydellä ja tarjoamalla mahdollisuutta saada oppimisympäristön aiheisiin liittyvää lähiohjausta. Jatkuva oppiminen toteutettiin siten, että kohderyhmien henkilöt perehtyivät oppimisaineistoihin omilla ehdoillaan. Tähtäimessä oli, että oppimisympäristön kautta omaksutuilla taidoilla edistetään yrityksen liiketoimintaa sekä yksilöiden työllistymismahdollisuuksia.

Projektin yhteyshenkilöJuha Arrasvuori
Projektin kesto: 1.9.2021– 31.8.2023
RahoittajatEuroopan sosiaalirahasto
Kokonaisbudjetti: 371 542€

Hankeryhmä:

Vipuvoimaa Eu:lta % Euroopan sosiaalirahasto