Riskienhallinnan opintotarjonta

Tähän on koottu katsaus Suomessa tarjolla olevista riskienhallintaan liittyvästä koulutuksesta. Ne täydentävät Riskioppi-ympäristöstä saatua osaamista. Listaus on järjestelty koulutusorganisaatioiden pohjalta. Katsaus kuvaa opintotarjontaa keväällä 2023, jolloin linkkien toimivuus on tarkistettu.

Katsaus on myös ladattavissa Excel-taulukossa, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa koulutusten sisällöistä.

KOULUTUSORGANISAATIO OPINTOJAKSON NIMI LAAJUUS LINKKI
1 Aalto yliopisto Risk Management in Accounting 6 op https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/otm-2f69ad93-f5f7-45e7-8317-ccc7ad2d228e/brochure
2 Aalto yliopisto Advanced Project-based Management 6 op https://fitech.io/fi/opinnot/advanced-project-based-management/
3 Aalto yliopisto Riskianalyysi D 5 op https://sisu.aalto.fi/student/courseunit/otm-b12ed965-1874-4349-97f4-194fbbe1fec3/brochure
4 Aalto yliopisto Executive Education Yritykset ja riskienhallinta n. 30 min https://www.aaltoee.fi/ohjelmat/yrityskohtaiset-verkkokurssit/saantely-ja-riskienhallinta/yritykset-ja-riskienhallinta
5 Arter Riskienhallinnan, jatkuvuuden ja turvallisuuden rakentaminen Riskienhallinnan, jatkuvuuden ja turvallisuuden rakentaminen -koulutus (arter.fi)
6 Bureau Veritas Riskienhallintakoulutus https://www.bureauveritas.fi/riskienhallintakoulutus
7 Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva Riskienhallinta digimaailmassa 30-60 min https://www.eoppiva.fi/koulutukset/riskienhallinta-digimaailmassa/
8 Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva Riskhantering i den digitala världen 30-60 min https://www.eoppiva.fi/koulutukset/riskhantering-i-den-digitala-varlden/
9 Digi- ja väestötietovirasto ja eOppiva Risk management in the digital world 30-60 min https://www.eoppiva.fi/koulutukset/risk-management-in-the-digital-world/
10 Edita Tietosuojan ja tietoturvan riskienhallinta -koulutussarja https://tapahtumat.edita.fi/lakitieto-tietosuojan-ja-tietoturvan-riskienhallinta-websarja
11 EduHouse Projektinhallinta 3 – riskienhallinta ja viestintä 0,5 pv https://trainings.eduhouse.fi/koulutukset/projektinhallinta-3-riskienhallinta-ja-viestinta/
12 FCG Finnish Consulting Group Tietosuojavastaavan koulutusohjelma https://koulutus.fcg.fi/koulutustapahtumat/tietosuojavastaavan-koulutusohjelma-syksy-2023-101027
13 Helsingin yliopisto Avoin yliopisto: Ympäristöriskien arviointi 5 op https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-66e77a10-5e02-4ab1-869a-86bf03da4c47
14 Helsingin yliopisto Project management 2 op https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2223-a056a21c-9ece-4f44-9af7-a0b1db4dae3b/YEB-112/Project_management_Luento_opetus
15 Itä-Suomen yliopisto Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä 2 op https://opas.peppi.uef.fi/fi/opintojakso/JO00CU47/112847?period=2023-2024 ; https://opas.peppi.uef.fi/fi/opintojakso/7015369/81633?period=2023-2024
16 Itä-Suomen yliopisto Osaava tietosuojavastaava – täydennyskoulutus 15 op https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/osaava-tietosuojavastaava-taydennyskoulutus-15-op
17 JAMK Biotalousinstituutti Maatilan riskienhallinta 20 h https://osaavafarmari.fi/maatilan-riskien-hallinta/
18 Jyväskylän yliopisto Advanced Course on Information Security Management 5 op https://sisu.jyu.fi/student/courseunit/otm-563323f4-00a2-4cc9-80b7-e835a030a408/brochure
19 Jyväskylän yliopisto ja MPK Kansalaisen kyberturvallisuus 2 op https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/informaatioteknologia/kyberturvallisuus
20 Lab Quality ISO 14971:2019 Riskienhallinta https://www.labquality.com/fi/koulutukset/iso-149712019-riskienhallinta
21 Lapin AMK Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija, YAMK 60-90 op https://www.lapinamk.fi/fi/Hakijalle/YAMK-tutkinnot/Riskienhallinnan-ja-vastuullisen-liiketoiminnan-asiantuntija
22 Lapin yliopisto Liiketoiminnan riskienhallinta 5 op https://opinto-opas-lay.peppi4.lapit.csc.fi/fi/opintojakso/R301LL102OJ/10710
23 Lapin yliopisto Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja toiminnan jatkuvuus 5 op https://opinto-opas-lay.peppi4.lapit.csc.fi/fi/opintojakso/R301LL716/20294
24 Lapin yliopisto Riskienhallinta 5 op https://opinto-opas-lay.peppi4.lapit.csc.fi/fi/opintojakso/T42T170OJ/13606
25 Lapin yliopisto Risk Management 5 op https://opinto-opas-lay.peppi4.lapit.csc.fi/fi/opintojakso/R301DL68OJ/10694
26 Lapin yliopisto Strategisen johtamisen ennakointi ja riskienhallinta 6 op https://opinto-opas-lay.peppi4.lapit.csc.fi/fi/opintojakso/R301LL714/20292
27 Laurea AMK Tradenomi (AMK), turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivä- tai monimuotototeutus 210 op https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000000553
28 Laurea AMK Bachelor’s Degree Programme in Safety, Security and Risk Management 210 op, 3,5 v https://www.laurea.fi/en/degree_programmes/service-industry/safety-security-and-risk-management/
29 Laurea EduGATE Risk Manager -koulutus 5 op https://www.laurea.fi/koulutus/taydennyskoulutukset/risk-manager–koulutus/
30 LUT-yliopisto Risk Management Related to Supply 2 op https://sis-lut.funidata.fi/student/courseunit/otm-5c7e117b-76c0-4f48-bff9-cf195f0172ad/brochure
31 LUT-yliopisto Yrityksen riskienhallinnan johtaminen 6 op https://sis-lut.funidata.fi/student/courseunit/otm-afca8a81-3daa-468e-a742-a2d29ae4cd2d/brochure
32 LUT-yliopisto Toimitusketjujen riskienhallinta 6 op https://sis-lut.funidata.fi/student/courseunit/otm-ddc040cf-d22b-46fb-9764-ef4c241a5769/brochure
33 LUT-yliopisto Risk Management in Supply Chain 6 op https://sis-lut.funidata.fi/student/courseunit/otm-d1094caa-d19c-4a2f-bc34-cd122987a917/brochure
34 LUT-yliopisto Risk and Value Management in Supply Chains 6 op https://sis-lut.funidata.fi/student/courseunit/otm-2c30c237-ed09-461d-8c0e-8d515df28fd9/brochure
35 Lähitapiola Riski-Helppi https://www.lahitapiola.fi/asiantuntijapalvelut/etusivu
36 Oulun yliopisto EMBA in Safety Management 80 op https://joy.oulu.fi/fi/koulutushaku/emba-safety-management
37 Oulun yliopisto Turvallisuusriskien hallinta 4 op https://joy.oulu.fi/fi/koulutushaku/emba-safety-management
38 Oulun yliopisto Master of SafetyTM – Turvallisuusjohdon koulutus 80 op https://joy.oulu.fi/fi/koulutushaku/master-safetytm-turvallisuusjohdon-koulutus
39 Oulun yliopisto Risk Management 5 op https://opas.peppi.oulu.fi/fi/opintojakso/555377S/6873?period=2022-2023
40 Samiedu Ammattiopisto Riskienhallinta ja turvallisuusdokumenttien laadinta 25 osp https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000011464
41 SEAMK Johtaminen 3 op https://opinto-opas.seamk.fi/21/fi/44/52/1030/0/22897
42 SEAMK Projektitoiminta 3 op https://opinto-opas.seamk.fi/21/fi/49/71/1023/0/32743
43 SEAMK Projektitoiminnan perusteet 3 op https://opinto-opas.seamk.fi/21/fi/48/64/865/0/2584
44 Snellman EDU, Snellman-kesäyliopisto Tietosuojavastaavan peruskoulutus 2 op https://snellmanedu.fi/tuote/tietosuojavastaavan-peruskoulutus-2-op-6/
45 Sotetraining SOTE organisaation varautuminen ja riskienhallinta https://www.sotetraining.fi/kurssit/sote-organisaation-varautuminen-ja-riskienhallinta/
46 TAMK Risk management and circular economy 60-90 op https://www.tuni.fi/en/study-with-us/risk-management-and-circular-economy; https://opinto-opas-ops.tamk.fi/171/en/80/170548
47 TAMK Kick off for Risk Management and Circular Economy 5 op https://opinto-opas-ops.tamk.fi/171/en/80/170548/3349/0/39843
48 Tampereen yliopisto Digitaaliset yleistaidot: Kyberturvallisuuden perusteet 1 op https://fitech.io/fi/opinnot/digitaaliset-yleistaidot-kyberturvallisuuden-perusteet/
49 Tampereen yliopisto Digitaaliset yleistaidot, teema 5: Kyberturvallisuuden perusteet 1 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-6822fd6a-94d5-43c0-8d57-e322603d9431?year=2022
50 Tampereen yliopisto Johdanto riskienhallintaan ja vakuuttamiseen 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-26650?year=2022
51 Tampereen yliopisto Introduction to Risk Management and Insurance 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-48347?year=2022
52 Tampereen yliopisto Kyberturvallisuus I: perusteet 5 op https://fitech.io/fi/opinnot/kyberturvallisuus-i-perusteet/
53 Tampereen yliopisto Cyber security II: Specialisation 5 op https://fitech.io/fi/opinnot/kyberturvallisuus-ii/
54 Tampereen yliopisto Turvallisuustekniikan analyysimenetelmät 5 op https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/turvallisuustekniikan-analyysimenetelmat-luento-opetus-0
55 Tampereen yliopisto Riskienhallinta 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/tut-cu-g-41956?year=2022
56 Tampereen yliopisto Safety and risk analysis 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/tut-cu-g-47986?year=2022
57 Tampereen yliopisto Globaalit riskit ja ympäristöturvallisuus, en, suomi 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-39975?year=2022
58 Tampereen yliopisto Riskienhallinta- ja vakuutuscaset 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-21786?year=2022
59 Tampereen yliopisto Strategic Risk Management 5 op https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-627f95d0-8682-4874-b241-328e8caf24ce?year=2022
60 Tieturi Projektin riskit hallintaan n. 3 h https://www.tieturi.fi/koulutus/projektin-riskit-hallintaan/
61 Turun ammattikorkeakoulu Lean ja laatu kehitystyössä -osaajakoulutus, Opintokokonaisuus (avoin korkeakoulutus) 30 op https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000014935
62 Turun AMK:n Master School Kyberturvallisuus, Osaajakoulutus 30 op https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/avoin-amk/korkeakouludiplomit/kyberturvallisuus-osaajakoulutus-30-op-master-school/
63 Turun AMK:n Master School Kyberturvallisuuden koulutus, tradenomi (ylempi AMK) 90 op https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/kyberturvallisuus_tradenomi_yamk/
64 Turun AMK:n Master School Kyberturvallisuus, insinööri YAMK 60 op https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/master-school/master/
65 Turun yliopisto Introduction to cybersecurity 1 op https://fitech.io/fi/opinnot/introduction-to-cybersecurity/
66 Turun yliopisto Opiskelun ja työelämän tietotekniikka, Tieto- ja kyberturvallisuus 1 op https://fitech.io/fi/opinnot/opiskelun-ja-tyoelaman-tietotekniikka-tieto-ja-kyberturvallisuus/
67 Turun yliopisto Kyberturvallisuusteknologia 5 op https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/DTEK2071/91619?period=2022-2024
68 Turun yliopisto Riskiteoria 10 op https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/SMAT5129/6939
69 Upload by Professio IT-riskienhallinta https://upload.fi/product/it-riskienhallinta-syyskuu/
70 Vaasan yliopisto Projektitoiminta 3 op https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/avoin/opiskelu/opintotarjonta
71 Vaasan yliopisto Projektitoiminta 3 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/TUTAC1030/1933?period=2023-2024
72 Vaasan yliopisto Project Planning, Risk and Control 5 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/ISAX3040/9416?period=2023-2024
73 Vaasan yliopisto Financial Derivatives and Risk Management 8 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/LASK3011/230?period=2022-2023
74 Vaasan yliopisto Management of Cyber Security 5 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/TITE3370/1790?period=2023-2024
75 Vaasan yliopisto Management of Cyber Security 5 op https://opas.peppi.uwasa.fi/fi/opintojakso/TITE3370/1790?period=2023-2024
76 Vaasan yliopisto Executive Education Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA 95 op Riskienhallinnan ja turvallisuuden eMBA – Vaasan yliopisto Executive Education (uvaasaexed.fi)
77 Vaasan yliopisto Executive Education Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät 10 op Riskienhallintaprosessi liiketoimintaympäristössä ja menetelmät – Vaasan yliopisto Executive Education (uvaasaexed.fi)
78 Vaasan yliopisto Executive Education Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta 10 op Riskienhallinnan kehittäminen osana lakisääteisiä velvoitteita ja vaatimustenmukaisuutta – Vaasan yliopisto Executive Education (uvaasaexed.fi)
79 VAMK Kyberturvan perusteet 3 op https://www.vamk.fi/tuote/opintojakso/kyberturvan-perusteet-2
80 VAMK Kyberturvallisuuden perusteet 3 op https://ops.vamk.fi/fi/TX00BO34/2023-2024/
81 VAMK Kyberturvallisuus 3 op https://ops.vamk.fi/fi/ITTP0310/2023-2024/
82 VAMK Kyberturvallisuus 3 op https://ops.vamk.fi/fi/TTKA0608/2023-2024/
83 VAMK Project Control and Monitoring 5 op https://ops.vamk.fi/en/IPM/2023/IPM1005/
84 XAMK Kyberturvallisuus, insinööri AMK 240 op, 4 v https://www.xamk.fi/koulutukset/insinoori-amk-kyberturvallisuus/