Riskivirasto-oppimispeli

Suunnittelimme ja toteutimme Kompassi-hankkeessa riskienhallinnan oppimispelin osaksi digitaalista oppimisympäristöä. Tavoitteena on, että pelillinen oppimisympäristö stimuloi oppimista ja kiinnostusta sen aiheisiin. Riskiviraston saamaa palautetta:

  • Kiva rakenne pelille ja mielestäni opettaa hyvin esimerkkien kautta
  • Hyviä esimerkkejä, mitkä pätevät hyvin käytännön elämässä; Jäävät hyvin mieleen

Liity oppimisympäristöön vastaamalla tähän lomakkeeseen. (HUOM! Liittyminen ei enää mahdollista 31.8.2023 jälkeen)

Mikä Riskivirasto?

  • Riskivirasto-peli on oppimispeli riskienhallinnan merkityksestä ja mahdollisuuksista digitaalisessa toimintaympäristössä. Se on toteutettu toukokuussa 2022 järjestetyn Kompassi-työpajan ideointisession sekä hankkeessa tuotetun oppimisaineiston pohjalta.
  • Pelissä tehtävänäsi on suorittaa Riskioppi-ympäristön ensimmäisen ja kolmannen moduulin aiheisiin liittyvä työharjoittelu Riskivirastossa. Harjoittelijan matkaasi ohjaavat kaksi viraston työntekijää; Laura ja Henri. Yhdessä Lauran ja Henrin kanssa ratkaisette päivän aikana riskivirastoon yhteyttä ottavien asiakkaiden digitaalisiin riskeihin liittyviä ongelmia.

 

 

Laura on rauhallisesti vaikeisiin tilanteisiin suhtautuva ammattilainen,
jolla on kyky nähdä eteen tulevissa riskeissä myös mahdollisuuksia.

 

 

 

 

 

 

 

Henri puolestaan on varma ja luotettava työpari, joka huomaa vaaran paikat
ja auttaa sinua torjumaan digimaailman riskeissä piilevät uhat.

 

 

 

  • Pelissä on yhteensä 45 eri tehtävää, joista pelaaja voi omien valintojensa mukaan suorittaa 20. Peliä pystyy siis pelaamaan useita reittejä pitkin, mikä lisää pelin uudelleen pelaamisen arvoa, vanhan kertaamista sekä lisäoppimista.
  • Pelissä on kaksi maalia eli vaihtoehtoista lopputulosta.
  • Peli on vahvasti tarinallinen ja tehtävät on mahdollista myös kuunnella äänitteeltä.
  • Pelin alkupuoli painottuu negatiivisiin riskeihin, niiden ennakointiin, tunnistamiseen, analysointiin ja käsittelyyn. Pelin loppupuolella tuodaan vahvasti näkyviin myös positiiviset riskit eli mahdollisuuksien tunnistaminen.