kuvituskuva

Opiskelijat mukana suunnittelussa

Kampushanke uutiset

Joulukuussa 2019 järjestettiin opiskelijoille kampushankkeeseen liittyen Learning Café, jossa opiskelijoiden oli mahdollista päästä vaikuttamaan ja keskustelemaan kampuksen tulevaisuudesta pizzan äärellä. Teemoina olivat mm. kestävä kehitys, avoimet innovaatiot, yrittäjyys kampuksella sekä fyysiset ja digitaaliset tilat. Tilaisuuden järjesti InnoLabin tutkijatiimi.

Ad hoc-ryhmät vaikuttamisen keinona

Lisäksi hankkeen suunnitteluun on luotu useita työryhmiä, joiden tehtävänä on tuoda eri sidosryhmien näkemyksiä esiin kampuksen suunnittelussa. Jokaisessa näistä työryhmästä ja ad hoc -ryhmästä on myös opiskelijaedustajia, jotka pitävät huolen, että opiskelijoiden tarpeita kuullaan uusissa tiloissa. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus hakea ad hoc -ryhmään. Ilmoitamme sivujemme kautta sekä opiskelijan viikkotiedotteessa aina, kun uutta opiskelijaedustajaa haetaan johonkin ad hoc -ryhmään.

Työryhmät

Kampushankkeen kokonaissuunnitteluun on vuoden 2020 alusta perustettu kaksi työryhmää: UTI eli Uudet tilaratkaisut sekä TOSI eli Toimintojen sijoittaminen. Molemmissa näistä ryhmistä on kaksi opiskelijaedustajaa, jotka pitävät huolen siitä, että opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin. Ryhmien edustajille voi siis käydä esittämässä omia ideoitaan ja ajatuksiaan tulevaisuuden kampuksen toteutuksesta. Heiltä saa myös lisätietoa hankkeen etenemisestä.

Uudet tilaratkaisut -ryhmä suunnittelee uusia tiloja sekä niiden toiminnallisuutta. Toimintojen sijoittaminen -ryhmä puolestaan miettii sitä, minne nämä uudet ratkaisut sijoitetaan. Ryhmien kokoonpanot ovat seuraavat:

Uudet tilaratkaisut -työryhmä

 • Hannu Piekkola, professori
 • Timo Vekara, professori –professorien varalla Marko Kohtamäki
 • Mona Enell-Nilsson, tutkijatohtori (viestintä) –VYLL
 • Katja Sirviö, projektitutkija (tekniikka) -VYTY
 • Ove Ritola, asiantuntija, IT
 • Tiina Jokinen, assistentti, Lähipalvelut (Tervahovi)
 • Annalotta Järvinen, opiskelija
 • Vilma Viertola, opiskelija

Toimintojen sijoittaminen -työryhmä

 • Timo Vekara, professori
 • Liisa Mäkelä, professori –professorien varalla Riitta Viitala
 • Tiina Sorvali, yliopistonlehtori, Kielikeskus Linginno – VYLL
 • Niklas Lundström, tutkijatohtori, Johtaminen
 • Nina Nässlin, OOP, päällikkö
 • Anu Koskiahde, asiantuntija, Yhteiset palvelut
 • Emmi Nuutila, opiskelija
 • Marianne Rinne, opiskelija

Muutoksen tuki -ryhmä

Lisäksi muutoksen tukemista varten on perustettu ryhmä MUTU eli Muutoksen tuki.

Muutoksen tukiryhmän tavoitteena on tukea ja edistää yliopistokampuksen konkreettista kehittämistyötä sekä edesauttaa muutoksen ja uudistumisen läpivientiä. Keskeistä ryhmälle on ottaa huomioon henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tarpeet ja mahdollisuudet kehittää osaamistaan työn murroksessa sekä opiskelun monimuotoisuudessa. Muutoksen tukiryhmä korostaa mm. muutokseen ja uudistumiseen liittyvien asioiden ennakointia, avointa ja oikea- aikaista tiedonvälitystä, tutkitun tiedon hyödyntämistä sekä henkilöstön kuulemista. Lisäksi ryhmän tahtotilana on mahdollistaa työn sujuvuutta varmistavia toimintatapoja. Muutoksen tukiryhmä koostuu yliopiston henkilökunnasta, mutta siinä on myös edustaja VYYn puolelta ajamassa opiskelijoiden hyvinvointia.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.