Elokuu 2023

Toimistorakennus Ankkuri käytössä

Toimistorakennus Ankkuri on valmistunut, ja henkilöstön muutot uusiin tiloihin on saatu päätökseen.
Rakennus muuntui henkilökunnan monitilatoimistoksi, jossa on erityyppistä työtekoa varten erilaisia tiloja. Ankkurista löytyy tiloja myös opiskelijoiden käyttöön.

Ankkurin fokus-tiloja
Havainnekuva Mathildan julkisivusta.

Toukokuu 2023

Tervahovin remontti alkaa

Kampuskehityshanke on edennyt loppusuoralle ja sen kolmannessa vaiheessa toteutetaan Tervahovin uudistaminen. Tervahovista tulee opiskelun talo, jonka kaikki tilat ovat muuntojoustavia ja monikäyttöisiä. Pohjakerroksen ravintola Mathildaa laajennetaan ja samalla sen tilalle rakentuva henkilöstön ja opiskelijoiden yhteinen ruokailu- ja oleskelutila yhdistää Tervahovin toimistorakennus Ankkuriin. Tiloihin tehdään myös lisää opetustilaa ja nykyisiä luokkia kunnostetaan. Opetus järjestetään remontin takia Fabriikissa kevääseen 2024 saakka.

Maaliskuu 2023

Vaasan yliopisto ostaa EnergyLab-kiinteistön Palosaarella

Vaasan yliopisto osti VP Facilities Oy Ab:ltä kiinteistöosakeyhtiö KOy EnergyLab Vaasan kaikki osakkeet. Kiinteistöyhtiö omistaa Palosaaren sillan kupeessa sijaitsevan rakennuksen, josta yliopisto on tähän asti vuokrannut tiloja. Rakennuksessa sijaitsevat yliopiston polttomoottori- ja polttoainelaboratoriot, jotka ovat keskeinen osa yliopiston VEBIC-tutkimusalustaa. Jatkossa yliopisto pystyy entistä paremmin kehittämään laboratoriotoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Lisäksi yliopisto saa kaupan myötä lisätilaa.

Vaasan yliopiston ja KOy EnergyLabin edustajat allekirjoittavat sopimuksen.

Marraskuu 2022

Uudesta toimistorakennuksesta Ankkuri

Uuden toimistorakennuksen eli kampuksen entisen Tritonia-rakennuksen nimeksi valittiin Ankkuri. Uutta nimeä haettiin nimikilpailussa, johon tuli henkilöstöltä ja opiskelijoilta yli 350 ehdotusta.

Syyskuu 2022

Uudistettu tiedekirjasto Tritonia avaa ovensa

Avaraan ja valoisaan Luotsi-rakennukseen siirtynyt tiedekirjasto Tritonia avasi ovensa asiakkaille lukuvuoden alussa. Aiemmin hallintorakennuksena toiminut rakennus remontointiin kokonaisuudessaan avaraksi julkiseksi tilaksi. Muutos edellytti mittavia rakennustöitä, kun kaikki pienet toimistohuoneet purettiin, rakennusta laajennettiin, talotekniikkaa päivitettiin ja kaikki pinnat uusittiin.

Sisältö estetty, salli kaikki evästeet nähdäksesi sisällön.

Sisältö estetty, salli kaikki evästeet nähdäksesi sisällön.

Elokuu 2022

Uuden toimistorakennuksen remontti alkaa

Kampusuudistus siirtyi seuraavaan vaiheeseen elokuussa 2022, kun uuden toimistorakennuksen eli entisen tiedekirjasto Tritonian remontti alkoi. Rakennus muuntuu henkilökunnan monitilatoimistoksi, joka jakautuu erilaisiin työskentelyalueisiin. Neljänteen kerrokseen rakentuu laaja neuvottelutila, joka leijuu ylimmän porrastuksen päälle. Tilasta avautuu upea näköala merenlahdelle.

Lokakuu 2021

Ensimmäinen vaihe käynnistyy – Luotsi-rakennuksen remontti alkaa

Luotsin remontti sai lähtölaukauksen 15.10.2021, kun yliopiston hallitus hyväksyi remonttisuunnitelman. Rakennukseen on tulossa tulevaisuuden tiedekirjasto. Samalla kampuskehityshanke eteni vaiheeseen, jossa suunnitelmat muuttuivat todeksi ensimmäisen toteutusvaiheen myötä.

Sisältö estetty, salli kaikki evästeet nähdäksesi sisällön.

Elokuu 2021

Uudistettu Levón-auditorio käyttöön

Kampuskehityksen edetessä suunnitelma Levónin remontin toisen osan toteutuksesta muuttui. Remontin kohteena olivat alun perin salin lattiat ja penkit, mutta pandemian jälkeinen maailmantilanne nosti esiin ajatuksen, että salista tehdään modernimpi sekä monikäyttöisempi, kuin mitä alkuperäisissä suunnitelmissa oli määritelty.

Uusi raikas ilme kunnioittaa salin alkuperäistä arkkitehtuuria ja säilyttää sen arvokkuuden, mutta tuo tilan tälle vuosikymmenelle. Suurin muutos tapahtui Levón-auditorion reunoilla, jonne rakennettiin perinteisen auditorioasetelman viereen tasanteita. Tilaratkaisu mahdollistaa auditorion monipuolisemman ja tehokkaamman käytön luennoilla ja erilaisissa tilaisuuksissa.

Elokuu 2020

Tornin monitoimitilat valmistuvat

Henkilöstö siirtyi entisen Tritonian-rakennuksen (nyk. Ankkuri) Torniin uusiin työtiloihin elokuun loppupuolella. Torniin muutto toimi kampuskehittämisen pilottina. Tulevaisuudessa Torni integroituu osaksi Ankkuri-rakennusta, kun koko remontti saadaan valmiiksi ja tilat pääsevät niille tarkoitettuun käyttöön.

Torni

Kesäkuu 2020

Auditorioiden remontti alkaa

Kesällä 2020 toteutettiin Levón- ja Wolff -auditorioiden remontti. Auditoriot eriytettiin muusta kampuksen suunnittelusta, sillä remontit haluttiin toteuttaa kesällä. Esteettiset muutokset ovat hillittyjä, mutta salien käyttömukavuus paranee muutosten myötä. Huomattava parannus molemmissa saleissa on esteettömyys.

Levónin remontti jaettiin lopulta kahdelle kesälle, sillä tehtävää oli paljon ja tila haluttiin pitää käytössä lukukauden ajan. Wolff-auditorio saatiin kokonaan valmiiksi kesällä 2020.

Huhtikuu 2020

Yhteistyökumppanit julkaistaan

Allianssi käynnistyi yhteistyökumppaneiden ja urakoitsijoiden kanssa:

  • Tilaaja/toimeksiantaja: Vaasan yliopiston kiinteistyöyhtiö Merikampus Oy
  • Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto K2S Oy
  • Rakennesuunnittelu: Ramboll Finland Oy
  • Talotekniikkasuunnittelu: Granlund Pohjanmaa Oy
  • Pääurakoitsija/Toteuttaja: rakennusliike Peab Oy

Sisältö estetty, salli kaikki evästeet nähdäksesi sisällön.

Helmikuu 2020

Kampuskehitys toteutetaan allianssimallilla

Vaasan yliopisto valitsi kampushankkeen toteutustavaksi allianssimallin, joka perustuu yhteiseen sopimukseen projektin päätoimijoiden välillä sekä nojaa vahvasti yhdessä tekemiseen. Toimijat muodostavat yhdessä allianssin, joka vastaa yhdessä koko projektin toteutuksesta yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Allianssimalliin kuuluu keskeisellä tavalla innovointi, hankkeen aikaisten oppien hyödyntäminen sekä riskien ja onnistumisten jakaminen.

Henkilöstön ja opiskelijoiden kuuntelu ja osallistuminen ovat tärkeä osa koko kampuksen kehittämishanketta. Heiltä saatuja tietoja ja palautteita hyödynnetään laajasti suunnittelussa.

Joulukuu 2019

Uudistus alkaa

Rakennustöiden ensimmäinen vaihe käynnistyi Tritonia-rakennuksen (nyk. Ankkuri-rakennuksen) torniosan uudistamisella. Torniin tulee uusia työtiloja henkilökunnalle. Tilat toimivat väistötilana suuren remontin aikana, minkä takia remontti toteutettiin irrallisena osana muusta kampuksesta.

Ilmakuva mereltä kampukselle keväällä, Tritonia keskiössä.

Syyskuu 2019

Vaasan yliopisto julkaisee päätöksen kampuksen uudistamisesta

Yliopiston kampuksella käynnistyy iso kampuskehityshanke, jonka tavoitteena on rakentaa kampuksesta vireä ja vetovoimainen kohtaamispaikka kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tavoitteena on luoda kestävä kampus, jossa tilaa käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti. Myös pandemiatilanne ja sen tuomat muutokset työntekoon luovat uudenlaisia tarpeita tiloille.

Kampushanke sisältää seuraavat tilamuutokset:

  • Tritonia-rakennuksesta (nyk. Ankkuri-rakennus) tulee toimistorakennus
  • Tervahovi-rakennuksesta tulee opiskelun talo
  • Tiedekirjasto Tritonia muuttaa Luotsi-rakennukseen
  • Fabriikki-rakennuksesta luovutaan tulevaisuudessa

Toiminnot sijoitetaan rakennuksiin joustavasti siten, että yhteistyötä tekevät tahot sijoittuvat mahdollisuuksien mukaan lähelle toisiaan.

Suurimman muutoksen kokee Luotsi-rakennus, joka remontoidaan kokonaan. Myös Tritonia- ja Tervahovi -rakennukset saavat uudenlaista ilmettä. Esimerkiksi Tervahovissa sijaitsevaa ravintola Mathildaa laajennetaan ja uudistetaan. Tervahoviin rakennetaan lisää opetustilaa ja nykyisiä luokkia uudistetaan. Tritonia-rakennuksessa muutokset kohdistuvat erityisesti henkilöstön työtiloihin sekä aulassa sijaitsevaan kahvila Oskariin, jota kehitetään.

Toukokuu 2019

Palosaaren kampusalue siirtyy Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin omistukseen

Vaasan yliopisto ja Vaasan kaupunki ostivat yliopiston käytössä olevat rakennukset ja maa-alueen Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:ltä. Palosaaren kampusalue siirtyi 30.4.2019 Vaasan Merikampus Oy:n hallintaan. Näin saavutettiin säästöjä vuokrakustannuksissa ja saatiin vapaat kädet tilojen kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen.

Vaasan Merikampus Oy on Vaasan yliopiston ja Vaasan kaupungin yhteinen yhtiö, jonka tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää yliopiston käytössä olevaa lähes 30 000 m²:n kiinteistöpinta-alaa. Yliopisto omistaa Vaasan Merikampus Oy:stä kaksi kolmasosaa ja kaupunki yhden kolmasosan.

ilmakuva kampuksesta