tyttö lukitsee pyörän

Usein kysytyt kysymykset

Tällle sivulle olemme koonneet vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Vastauksia päivitetään sitä mukaa, jos muutoksia tapahtuu hankkeen tilanteessa. 

Miksi kampusaluetta on lähdetty kehittämään?

Halusimme nykyaikaistaa ja kehittää kampuksemme tiloja. Hankkeen alussa ostimme kampuksen kiinteistöt itsellemme. Näin saavutimme säästöjä vuokrakustannuksissa ja saimme vapaat kädet tilojemme kehittämiseen. Kehitystyön alkaessa tavoitteet ja syyt uudistamistyölle ovat kirkastuneet entisestään: Haluamme luoda kestävän kampuksen, jossa tilaa käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti.

Myös pandemiatilanne ja sen tuomat muutokset ovat osoittaneet, että olemme oikean asian äärellä. Työnteon tavat muuttuvat tulevaisuudessa, mikä luo uudenlaisia tarpeita tiloille. Kampuskehityksen myötä pyrimme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Kauanko kampuskehityshanke kestää?

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan hanke valmistuu vuonna 2024.

Mitkä ovat uudistuksen keskeisimmät muutokset?

Fabriikki-rakennuksesta luovuttaessa toiminnot sijoitetaan kampuksella uudelleen. Tritonia-rakennuksessa (nyk. Ankkuri-rakennus) sijainnut tiedekirjasto on muuttanut Luotsi-rakennukseen. Ankkuri-rakennukseen tulee henkilökunnan työtiloja, ja Tervahovissa uudistetaan opiskelun tiloja. Toiminnot sijoitetaan rakennuksiin joustavasti siten, että yhteistyötä tekevät tahot sijoittuvat mahdollisuuksien mukaan lähelle toisiaan.

Suurimman muutoksen on kokenut Luotsi-rakennus, joka remontoitiin kokonaan. Myös Ankkuri- ja Tervahovi-rakennukset saavat uudenlaista ilmettä. Esimerkiksi Tervahovissa sijaitsevaa ravintola Mathildaa laajennetaan ja uudistetaan. Tervahoviin rakennetaan lisää opetustilaa ja nykyisiä luokkia kunnostetaan. Ankkurissa muutokset kohdistuvat erityisesti henkilöstön työtiloihin sekä aulassa sijaitsevaan kahvila Oskariin, jota kehitetään.

Uudistetaanko kaikki rakennukset kerralla?

Rakennustyöt toteutetaan porrastetusti rakennus kerrallaan. Näin varmistamme, että kampus pysyy käytössä rakennustöistä huolimatta. Ensin uudistettiin Luotsi-rakennus, sitten Ankkuri-rakennus ja viimeisenä Tervahovi.

Luotsi-rakennuksen uudistustyöt valmistuivat heinäkuussa 2022. Tiedekirjasto Tritonia muutti Luotsiin kesän 2022 aikana.

Ankkurin (ent. Tritonia-rakennuksen) uudistustyöt aloitettiin elokuussa 2022, ja remontti valmistui vuoden 2023 keväällä.

Tervahovin uudistustyöt alkoivat keväällä 2023, ja Tervahovi valmistuu suunnitelmien mukaan vuoden 2024 keväällä.

Miten Luotsia remontoitiin?

Luotsi-rakennuksen remontti oli muutosten osalta kampuskehityshankkeen laajin. Rakennuksen sisällä tilasta tehtiin huomattavasti alkuperäistä avoimempaa, ja kirjastotoiminta siirtyy enemmän kurssikirjastomaiseen toimintaan. Opiskelutiloja tehdään Luotsin lisäksi myös kampuksen muihin rakennuksiin.

Mitä tapahtui Ankkuri-rakennukselle eli entiselle Tritonia-rakennukselle?

Ankkuri-rakennus muutettiin pääosin henkilökunnan työtilaksi. Rakennukseen jää myös kaikille yhteisiä toimintoja, kuten Café Oskar, jonka tiloja laajennetaan. Rakennuksessa on myös opiskelutiloja.

Miten muutokset näkyvät erityisesti opiskelijoille: tuleeko opiskelijoille tiloja, joissa voi istua mukavasti ja työskennellä samalla?

Uusien tilojen tarkempi sisustussuunnittelu on vielä kesken, mutta suunnitelmissa on tehdä monipuolisesti erilaisia tiloja – myös rentoja ja viihtyisiä sellaisia.

Mitä tapahtuu järjestötiloille?

Järjestötilat siirtyvät Tervahovin kolmanteen kerrokseen. Tavoitteenamme on tehdä järjestöille viihtyisä ja monikäyttöinen ympäristö, jossa kaikki ovat samanarvoisia ja poikkitieteellinen toiminta on mahdollista.

Voiko kampuksella työskennellä ja opiskella rakennustöiden aikana?

Yliopiston keskeytymätön toiminta on kirjattu hankkeen toteutuksen aikaisiin tavoitteisiin. Pyrimme turvaamaan kaikki toiminnot siten, että hankkeesta koituva haitta opiskelulle ja työskentelylle kampuksella olisi mahdollisimman vähäistä.

Miksi allianssimalli valittiin toteuttamismuodoksi?

Allianssimalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön, innovointiin ja yhteisvastuullisuuteen allianssikumppanien välillä. Tällainen toimintatapa tarjoaa meille niin taloudellista kuin aikataulullista etua, sekä joustavuutta moniosaisen hankkeen toteutuksessa. Halusimme minimoida tehtävien kilpailutusten määrän ja mahdollistaa siten ketterän toiminnan hankkeen parhaaksi.