Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Teemu Mäenpää
+35829 449 8301
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Luottamusmies: Teemu Mäenpää
+35829 449 8301
etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Varaluottamusmies: Niina Nissilä
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
+358 29 449 8394