Toiminta

Paikallinen edunvalvonta

Paikallinen edunvalvonta on yhdistyksen tärkein tehtävä. Jäsenet voivat aina ottaa hallituksen jäseniin yhteyttä tai kääntyä luottamusmiehen puolelle, jos he kokevat, että heitä kohdellaan epäoikeudenmukaisesti työpaikallaan. VYTY ry on Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistys, ja yhdistys pyrkii paikallisella tasolla edistämään liiton tavoitteita. Tieteentekijöiden liiton tavoitteina ovat jäsenistön turvalliset palvelussuhteet sekä koulutusta ja tehtävien vaativuutta vastaava palkkaus.

Yhdistyksellä on edustus Vaasan yliopiston eri toimikunnissa ja neuvostoissa. Edustajien kautta yhdistyksen jäsenet voivat vaikuttaa päätöksentekoon yliopistossa. Yhdistyksellä on oma edustaja mm. hallituksessa, akateemisten yksiköiden johtoryhmissä, OPHE-arviointiryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa ja työsuojelutoimikunnassa.

Yliopiston hallinto pyytää säännöllisesti yhdistykseltä kannanottoja yliopiston keskeisiin asiakirjoihin. Yhdistyksen hallitus onkin viime vuosina aktiivisesti vaikuttanut päätöksentekoon ottamalla kantaa mm. yliopiston johtosääntöihin, vaalijohtosääntöihin ja tutkijanuramalliin.

Virkistystoiminta

Virkistystoiminnan järjestäminen jäsenistölle on yhdistyksen toinen tärkeä tehtävä. Järjestämme noin kerran kuukaudessa tutkijakahvit, joissa jäsenet voivat tavata toisiaan ja keskustella vapaamuotoisesti ajankohtaisista asioista. Niiden lisäksi olemme viime vuosien aikana järjestäneet mm. teatteri-iltoja, saaristoristeilyjä, erilaisia jäseniltoja ja seminaareja. Joka vuosi järjestetään kevät- ja syyskokous illallisen merkeissä. Virkistystoiminta on maksutonta yhdistyksen jäsenille. Osallistumalla yhdistyksen virkistystoimintaan voi tutustua eri yksiköiden ja oppiaineiden henkilökuntaan ja luoda uusia kontakteja yliopiston sisällä.