Vaasan yliopiston tieteentekijät VYTY ry

Vaasan yliopiston tieteentekijät eli VYTY on Tieteentekijöiden liiton jäsenyhdistys (https://tieteentekijat.fi/). Jäsenistöön kuuluu laajasti Vaasan yliopiston henkilöstöä, mm. väitöskirjatutkijoita, assistentteja, lehtoreita, apurahatutkijoita, muita tutkijoita ja muuta henkilöstöä. VYTY ry onkin Vaasan yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstön suurin edunvalvoja.

Yhdistys toimii aktiivisesti jäsenistön etujen valvojana paikallisella tasolla ja pyrkii kehittämään yliopiston työolosuhteita ja henkilöstön asemaa. VYTY:llä on edustaja mm. hallituksessa, akateemisten yksiköiden johtoryhmissä, OPHE-arviointiryhmässä, yhteistoimintaneuvostossa ja työsuojelutoimikunnassa.

Yhdistys järjestää säännöllisesti jäsenistölleen virkistystoimintaa ja tapahtumia, joissa on helppo tutustua muiden tiedekuntien ja oppiaineiden henkilökuntaan.

Tieteentekijöiden liitto, johon VYTY kuuluu, on AKAVAn ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO:n jäsenjärjestö.