kuvituskuva

Henkilöstöä kuullaan kampuksen kehittämisessä

Allianssi Kampushanke uutiset

Syyskaudella 2021 tavoitteena on ollut koota mahdollisimman laaja ymmärrys erilaisista henkilökunnan tiloihin liittyvistä tarpeista. Tarkoituksena on rakentaa tiloja, jotka tukevat yliopiston toimintaa sekä yhteisöllisyyttä ja joissa henkilöstö ja opiskelijat viihtyvät. Olemme keränneet uudistettavien tilojen tulevilta käyttäjiltä näkemyksiä, joita on koottu tähän uutiseen. Henkilöstöä osallistetaan kampussuunnitteluun myös kevätkaudella -22.

Henkilöstöä osallistettiin syksyn aikana kahdessa osassa. Ensimmäinen vaihe oli tulevaisuuden työ -teemainen luento, joka järjestettiin 4. lokakuuta. Luennolla TTL:n tutkimusprofessori Tuomo Alasoini sekä K2S:n arkkitehti Kimmo Lintula loivat katsauksen tulevaisuuden tiedetyöhön sekä tilasuunnitteluun. Luennon jälkeen jatkoimme opetus- ja tutkimushenkilöstölle suunnatulla työpajalla. Pidimme työpajasta myös englanninkielisen version 11. lokakuuta.

Työn luonne keskiössä työpajoissa

Työpajassa jatkoimme luennon teemojen viemistä käytäntöön. Tarkastelimme eri tilatyyppejä sekä niihin liittyvää toimintaa, työskentelyä, tarpeita ja mahdollisuuksia. Tarkasteltavina tilatyyppeinä olivat avoimen vuorovaikutuksen tilat, yhteistyöhön keskittymisen tilat, lyhytaikaisen pistäytymisen tilat sekä yksin tekemisen ja olemisen tilat.

Keskusteluiden perusteella havaitsimme, että tietyt teemat nousevat esiin toistuvasti. Työergonomia, tilojen varausjärjestelmien ja käytäntöjen selkeys, tilankäytön pelisäännöt sekä työrauha ovat tärkeitä aiheita työntekijöille. Paljon keskustelimme lisäksi työhuoneiden tärkeydestä, kotipesistä sekä sujuvasta liikkumisesta kampuksella työpäivän aikana.

Kyselystä täsmällistä tietoa suunnitteluun

Työpajojen tietojen pohjalta kokosimme koko henkilöstölle kattavan kyselyn, jossa selvitimme tarkemmin työntekijöiden tarpeita sekä työnkuvaa. Kyselyyn vastasi yhteensä 309 henkilöä, joista 184 oli opetus- ja tutkimushenkilökuntaa ja 125 henkilöä muuta henkilökuntaa.

Koko henkilöstön osalta näyttää siltä, että tulevaisuudessa noin 44 % työstä tulee tapahtumaan kotoa. Kampustyöskentelyn osuus olisi näin 56 %, josta noin 27 % olisi niin sanottua hybridityöskentelyä, jossa kampuksen tiloissa ollaan etäyhteyksissä. Kampukselle tullaan ensisijaisesti kohtaamaan opiskelijoita sekä kollegoita, mutta opetus- ja tutkimushenkilöstön osalta toisaalta myös tekemään työrauhaa vaativaa työtä.

Samansuuntaisia vastauksia nousi esiin myös HR:n tekemässä kampukselle paluu -kyselyssä keväällä 2021. Siinä etätyöskentelyn hyödyiksi koettiin itsenäisyys, rauhallisuus, keskeytyksetön työskentely sekä siirtymiin käytetyn ajan minimoiminen. Molemmista kyselyistä selviää, että erityisesti muu henkilöstö kokee kodin rauhallisimmaksi työskentelyn paikaksi ja kampuksen taas kohtaamisten paikaksi. Opetus- ja tutkimushenkilöstö näkee kampuksen myös rauhallisena työnteon paikkana, jossa työhuoneet ja hiljaiseen työhön osoitetut tilat takaavat työrauhan.

Avoimista vastauksista syvällisyyttä

Koko henkilöstö pitää tärkeänä tilankäytön pelisääntöjä ja niihin vaikuttamista. Pelisäännöistä esiin nousevat ennen kaikkea tilavarauksiin liittyvät säännöt, toisten työrauhan kunnioittaminen, siisteys ja terveys. Etä- ja hybridiopetusten ja -kokousten lisääntyminen näkyy myös vastauksissa, sillä tiloilta toivotaan erinomaisia teknisiä valmiuksia sekä videointimahdollisuuksia. Työergonomian, valaistuksen ja ilmastoinnin tärkeys korostuu vastauksissa.

Rauhallisen työhuonemaisen tilan lisäksi henkilöstö kaipaa säilytystilaa sekä muuta rauhallista ja muunneltavaa tilaa, jossa voi esimerkiksi kohdata opiskelijoita sekä yhteistyökumppaneita ja valmistella luentoja tai kokouksia. Tilojen viihtyisyys erityisesti kahvi- ja taukotiloissa nähdään tärkeänä. Vierailijoiden osalta tärkeiksi tarpeiksi nousevat helppo ja esteetön kulkeminen kampuksella sekä selkeät opasteet.

Haluamme kiittää kaikkia työpajoihin osallistuneita sekä kyselyihin vastanneita työpanoksesta. Tulokset viedään sellaisinaan seuraavaksi suunnitteluun ja päättäville tahoille, minkä jälkeen niitä vielä tarkennetaan tarvittaessa suunnittelun tarpeisiin. Henkilöstön osallistaminen on tärkeä osa kampuskehitystä jatkossakin.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *