TOIVO-hankkeen ensimmäinen raportti julkaistu

Eteläpohjalaiseen ruokateollisuuteen ja TKI-sopimiseen liittyvä raportti on julkaistu. Se käsittelee TKI-toiminnan ja vastuullisuuden roolia ruokateollisuudessa sekä yleisesti että erityisesti Etelä-Pohjanmaalla. TKI-sopimisen tarpeiden ja mahdollisuuksien selvittämiseksi haastateltiin eteläpohjalaisia ruokateollisuuden yrityksiä sekä muita alaan läheisesti liittyviä toimijoita. Raportti esittelee myös ennakoivan sopimisen ja oikeudellisen muotoilun mahdollisuudet sopimisen kehittämisessä.

Etelä-Pohjanmaan ruokayrityksissä tehdään paljon TKI-toimintaa, vaikka sitä ei aina hahmoteta sellaiseksi. Useimmiten se on yrityksen sisällä tehtävää tuotekehitystä. TKI-toimintaan liittyy entistä enemmän myös vastuullisuus, koska esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen vaatii innovointia. Tällä hetkellä vastuullisuusasiat eivät haastateltavien mukaan kuitenkaan näy TKI-sopimuksissa riittävällä tavalla.

TKI-sopimisen osalta keskeiset kehitystarpeet liittyvät muun muassa sopimuksen soveltamisalaan, tavoitteen ja lopputuloksen määrittelyyn, lopputuloksen kriteereihin sekä välietapeista ja osapuolten rooleista sopimiseen. Haastateltavien mukaan hyvä sopimus on lyhyt ja yksinkertainen ja se ilmentää selvästi osapuolten tahtotilan. Sopimuksiin liittyvät vastuullisuusasiat ja vastuullisuus ylipäätään koettiin monimutkaisiksi, ja niihin tarvittaisiin selkeyttä ja konkretiaa.

Raportin mukaan ruokateollisuuden TKI-toiminta voisi hyötyä ennakoivan sopimusajattelun opeista ja tekoälyavusteisesta sopimusmuotoilusta, jotka tehostavat sopimusten käyttöä strategisina työkaluina tavoitteiden saavuttamiseksi. TKI-sopimusten keskiössä olisivat liiketoiminnalliset, yhteiskunnalliset ja ympäristötavoitteet, joita tuetaan oikeudellisilla tavoitteilla. Sopimukset ovat ylipäätään tehokas työkalu kestävän kasvun ja vastuullisuuden tasaiseksi jakautumiseksi yritysten arvoketjuissa, sillä esimerkiksi sopimusehtoihin voidaan sisällyttää vastuullisuusnäkökulmia.

TOIVO-hankkeessa luodaan ennakoivan ajattelun, oikeudellisen muotoilun ja tekoälyn avulla työkalupakki ja opas TKI-toimijoiden tueksi. Tämä raportti on antanut arvokasta tietoa siitä, mitä niiden tulisi pitää sisällään. Oppaan ja työkalupakin kehittämiseksi järjestetään lisäksi yrityksille suunnattu workshop 30.5.2024.

Alla raportti pdf-muodossa:

TOIVO Raportti1

 

26.3.2024