Toimivilla sopimuksilla sujuvaa ja vastuullista TKI-toimintaa

TOIVO-hankkeen tavoitteena on edistää TKI-toimintaa sopimusosaamisen avulla Etelä-Pohjanmaalla. Hankkeen painoaloina ovat ruokateollisuus ja tekstiiliteollisuus. Ruokateollisuuden osalta pyritään edistämään myös ruokaekosysteemin kehittämistä, ja sen osana  tutkitaan Food & Tech -yhteistyön sekä ruokaviennin osaamiskeskittymän kehittämistä sopimusten avulla. Food & Tech -yhteistyöhön perehtyminen mahdollistaa eri toimialojen rajapintojen innovaatiopotentiaalin tarkastelun.

Tekstiiliteollisuuden osalta tavoitteena on alan TKI-toiminnan ja innovaatioekosysteemin kehittäminen rakentamalla puitteet tehokkaalle TKI-sopimustoiminnalle. Kansainvälistymisen mahdollisuuksia ja sopimusten potentiaalia siihen liittyen selvitetään myös tekstiiliteollisuuden näkökulmasta.

Hanke tukee Etelä-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita liittyen vahvistuvaan innovaatioekosysteemiin, kansainväliseen verkottumiseen, kestävään ruokaekosysteemiin sekä älykkäisiin teknologioihin.

Vastuullisuuskysymyksiin perehdytään sopimisen näkökulmasta. Niin ruoka- kuin tekstiiliteollisuudessakin vastuullisuuskysymykset ulottuvat koko arvoketjuun. Vastuullisuutta voidaan jakaa eri toimijoiden kesken sisällyttämällä vastuullisuusnäkökulma sopimusehtoihin. Ruokaketjussa vastuullisuus koskee toimijoita aina viljelijöistä elintarviketeollisuuteen ja ruokakauppaan saakka. Tekstiiliteollisuudessa materiaalihankinnat ovat tyypillisesti globaaleja ja toisinaan niihin voi liittyä merkittäviä vastuullisuushaasteita. Alalla onkin tekeillä kansainvälinen Sustainable Terms of Trade Initiative, jonka tavoitteena on saada vastuullisuus jakautumaan aiempaa tasaisemmin valmistajien ja tilaajien välisissä sopimusehdoissa. Tekstiilialan keskeisinä sopimiskäytäntöjen kehittämisen alueina nousevat esiin globaalien materiaalihankintojen ja vastuullisuuden lisäksi liikelahjatuotanto yhdessä asiakasyritysten kanssa, yhteistyö suunnittelijoiden kanssa sekä immateriaalioikeudet.

 

Tutkimusryhmän konkreettiset toimenpiteet

  • Selvitämme TKI-sopimustoiminnan tilan ja osaamistarpeet ruoka- ja tekstiiliteollisuudessa, minkä pohjalta kehitämme välineitä toimivaan ja vastuulliseen TKI-toimintaan yhdessä yritysten kanssa
  • Muodostamme TKI-sopimustyökalupakin, jota yritykset voivat käyttää TKI-toiminnassa ja yhteistyön edistämisessä. Työkalupakkiin sisältyy digitalisaation ja tekoälyn sovelluksia.
  • Jalkautamme TKI-sopimustyökalupakin yrityksille workshoppien ja tehokkaan viestinnän avulla.