TOIVO lyhyesti

Sopimukset on tyypillisesti nähty vaikeaselkoisina dokumentteina, joiden ensisijainen tavoite on ratkaista riitatilanteet. Ennakoivan sopimusajattelun myötä sopimusten rooli nähdään kuitenkin uusin silmin: sopimukset toimivat yhteisinä pelisääntöinä ja strategisina välineinä, jotka voivat keskeisellä tavalla ohjata myös tutkimus-, kehitys- ja innovointitoimintaa. Yrityksille onnistunut TKI-toiminta on kasvun ja kehittymisen edellytys. Oikeudellisen muotoilun avulla sopimuksista voidaan tehdä käyttäjäystävällisempiä, jolloin ne palvelevat paremmin myös käytännön TKI-toimintaa. Vaasan yliopiston tutkimusryhmä selvittää, miten Etelä-Pohjanmaan ruoka- ja tekstiiliteollisuus voivat hyötyä sopimusosaamisesta.

Tavoite

TKI-toiminnan edistäminen sopimusosaamisen avulla Etelä-Pohjanmaan ruoka- ja tekstiiliteollisuudessa

Miten tavoite saavutetaan?

Tunnistetaan toimialojen sujuvan ja vastuullisen TKI-sopimisen tarpeet ja mahdollisuudet, minkä jälkeen rakennetaan niiden pohjalta sopimustyökaluja

Aika

1.4.2023–31.3.2025

Budjetti

239 000 €