Levón-sali, yleisö

Vaasan yliopistosäätiön ja yliopistoseuran juhlavuoden seminaarisarja tarttuu osaamiseen

Uutiset

Seminaarien ajankohdat

  • Seinäjoen seminaari: 5. lokakuuta 2021 12:30–16:00
  • Kokkolan seminaari: 28. lokakuuta 2021 klo 14:00–16:00
  • Vaasan seminaari ja juhlatilaisuus: 2. joulukuuta 2021. Seminaari järjestetään klo 14:00–16:00 ja tämän jälkeen juhlatilaisuus klo 18:00 alkaen.

Laitathan päivämäärät jo talteen!

Lisätietoa ohjelmasta sekä ilmoittautumisohjeet ovat tulossa elokuussa sekä viestinä seuran jäsenille että Vaasan yliopiston tapahtumat -sivulle, Vaasan yliopistosäätiön ja Vaasan yliopistoseuran verkkosivuille.

Tarvitsemme uskallusta katsoa rohkeasti tuleviin osaamistarpeisiin

Yliopiston perimmäinen tehtävä on luoda uutta osaamista ja vaalia sivistystä. Seminaareissa on tavoitteena keskustella, millaista osaamista Pohjanmaan maakunnissa tarvitsemme 2030 sekä miten kansainvälistyvä Vaasan yliopisto voisi omalta osaltaan olla tässä tukena.

–  Osaaminen on pohjalaismaakuntien elinvoiman, vetovoiman ja kilpailukyvyn tärkein lähde. Tarvitsemme helikopterinäkökulmaa ja uskallusta katsoa rohkeasti tuleviin osaamistarpeisiin ja oppimisympäristöihin, sanoo Vaasan yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Seminaarisarja järjestetään pohjalaismaakuntien alueella: Seinäjoella, Kokkolassa ja Vaasassa. Vaasan seminaari päättää seminaarisarjan, ja tämän viimeisen seminaarin lopuksi järjestetään juhlaillallinen. Seminaarisarja pyritään järjestämään lähi- tai hybriditapahtumana koronatilanteen ja viranomaisohjeistuksien mukaan.

Korkeakoulutuksen alueellisen saavutettavuuden varmistaminen on pohjalaismaakuntien yhteinen asia. Katse on paitsi nuorten osaajien kouluttamisessa, yhä enemmän myös jatkuvassa oppimisessa.

– Korkeakoulutus on keskeinen avain kasvulle ja kehitykselle. Etelä-Pohjanmaan osalta on kovasti tunnistettua tarvetta opintojen paremmalle saatavuudelle. Yhteistyö ja koordinaatio ovat tärkeitä ohjenuoria. Myös kansainvälisyyden teema on kiinteästi läsnä korkeakoulutuksessa ja tutkimuksessa, sanoo Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä.

Tulevaisuuden osaamisessa ja vetovoiman kasvattamisessa oleellista on myös saumaton yhteistyö alueen elinkeinoelämän, julkisorganisaatioiden ja järjestöjen kanssa.

– Koulutuksen järjestäjät, elinkeinoelämä ja kunnat kantavat yhdessä vastuun osaavan ja motivoituneen työvoiman saamiseksi ja kiinnittämiseksi Pohjanmaalle. Esimerkiksi työperäisen maahanmuuton lisääminen alueellamme on työvoiman saatavuuden edellytys, huomauttaa Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Puhujina ministereitä, yritysjohtajia, tutkijoita ja opiskelijoita

Yliopistosäätiö ja yliopistoseura haluavat seminaarisarjalla juhlistaa pitkään jatkunutta menestyksellistä toimintaansa ja tuoda säätiötä, seuraa sekä Vaasan yliopistoa laajempaan tietoisuuteen. Seminaarisarja tarjoaa myös hyvän mahdollisuuden verkostoitumiseen toimijoiden välillä.

Seminaareiden puhujiksi kutsutaan muun muassa ministereitä, yritysjohtajia, kansainvälisyysosaajia, korkeakouluväkeä ja opiskelijoita. Seminaarit ovat avoimia kaikille kiinnostuneille kuulijoille. Tarkempi ohjelma puhujineen on luvassa elokuussa.

– Toivomme, että pohjalaismaakuntien yritysten ja organisaatioiden johtajat ja hallitusjäsenet, yhteiskunnalliset vaikuttajat, yliopiston alumnit, yliopistoseuran jäsenet ja kaikki muut yliopistokoulutuksen ja -tutkimuksen ystävät maakunnissa ja ympäri Suomea osallistuisivat seminaareihin, sanoo Vaasan yliopistoseuran puheenjohtaja Juha Silander.

Lisätietoa seminaarista

Vaasan yliopistosäätiön hallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Tomas Häyry, tomas.hayry (@) vaasa.fi
Vaasan yliopistosäätiön asiamies Elina Blomqvist, elina.blomqvist (@) uwasa.fi