Miten voin lahjoittaa?

Vaasan yliopistosäätiö ottaa vastaan lahjoituksia, jotka se myöntää edelleen apurahoina ja avustuksina tutkijoille ja opiskelijoille mm. lopputyön sekä väitöskirjan tekemiseen tai muuhun tutkimustyöhön ja hankkeisiin. Yksityishenkilö voi tukea säätiön toimintaa tekemällä säätiölle lahjoituksen tai testamentin. Lahjoituksen voi tehdä jo olemassa oleviin rahastoihin tai on myös mahdollista muodostaa nimikkorahasto. Lahjoitus jaetaan apurahoina lahjoittajan toivomalle koulutusalalle tai muulle kohteelle. Säätiön toimintaa hallinnoi säätiön hallitus sekä valtuuskunta. Yhteisöjen ja yritysten tekemä 850 – 50 000 euron suuruinen lahjoitus on vähennyskelpoinen verotuksessa (ei koske avoimia yhtiöitä eikä kommandiittiyhtiöitä).

Lahjoittaminen on vaivatonta. Lahjakirjalomake on saatavilla säätiön asiamieheltä tai tältä sivulta. Lahjoittaja toimittaa täytetyn lahjakirjan säätiölle sekä maksaa lahjoitussumman säätiön pankkitilille FI23 1544 3000 0993 12. Lisätietoja lahjoituksesta ja testamentista antaa säätiön asiamies Ilpo Ojala.

Lisätietoja

Ilpo Ojala
Säätiön asiamies
ilpo.ojala@uwasa.fi
puh. 029 449 8339